achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Vacatures:

Momenteel hebben wij in de gemeente Heerde de volgende vacatures:
Klik op de vacature voor aanvullende informatie

Leden Adviesraad Sociaal Domein
voor 0 uren per week

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) wordt per 1 oktober 2016 binnen de gemeente Heerde een nieuw onafhankelijk adviesorgaan, dat de huidige Wmo adviesraad gaat vervangen.

De ASD wordt ingesteld door de gemeenteraad en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot regie- en uitvoering van de drie beleidsvelden, die na de decentralisatie onder verantwoordelijkheid van de gemeente zijn gekomen. Het gaat hier om de beleidsvelden Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015. Voor ieder beleidsveld zoeken wij in beginsel vier leden.

Bent u de betrokkene die:

  • Bekend is met de bevolking en situatie van Heerde?
  • Praktisch en beleidsmatig kan denken, communiceren en adviseren?
  • In staat is zijn netwerken te onderhouden en contacten met de achterban te leggen en hierin kan optreden vanuit het perspectief van de inwoner en doelgroepen?
  • Specifieke kennis heeft op 1 van de genoemde beleidsterreinen?
  • Zo mogelijk lid is van een van de groeperingen in Heerde die collectieve belangenbehartiging voor specifieke doelgroepen als doelstelling heeft? (Bv ouderenbond, platform gehandicaptenbeleid, GGZ, interkerkelijk diaconaal overleg, mantelzorg, cliëntenraden van zorginstellingen, jeugdzorg, etc.)

Dan zijn wij op zoek naar u!

Informatie:
De Raad vergadert als regel acht keer per jaar. Daarnaast is er per beleidsterrein een werkgroep, die een aantal malen per jaar bijeenkomt en die zich vooral richt op nauw contact met de betreffende achterban.
Het lidmaatschap van de adviesraad Sociaal Domein is op basis van vrijwilligheid. Er is wel sprake van een kleine vergoeding.
Op de website van de huidige adviesraad WMO (
www.heerde.nl/adviesraadwmo) vindt u alle informatie over de toekomstige adviesraad Sociaal Domein. Op deze website kunt u een uitgebreide profielschets vinden.

Procedure:
Hebt u interesse om in deze nieuwe adviesraad Sociaal Domein zitting te nemen en kunt u zich herkennen in het omschreven profiel, dan zien wij uw sollicitatie met belangstelling tegemoet. De sollicitatie sluit op 11 augustus 2016. Zet in uw brief wie u bent, wat u doet, wat uw motivatie is en vooral waarom juist u geschikt bent voor deze Adviesraad. Vermeld daarbij hoe en waar we u kunnen bereiken.

U kunt uw brief richten aan adviesraad Wmo Heerde tav de voorzitter van de Wmo adviesraad, dhr. Jaap Tees of per email naar adviesraadwmoheerde@gmail.com.

Amnesty Heerde zoekt PR-medewerker
voor 0 uren per week

De werkgroep Heerde van Amnesty International is op zoek naar een man of vrouw die het PR werk op zich wil nemen. Dit houdt in dat hij/zij persberichten, die met de activiteiten van de Amnesty groep Heerde te maken hebben,  in de Schaapskooi en andere media zet. Verder is hij/zij van harte welkom bij de Amnesty vergaderingen, waarvan er ongeveer 6 per jaar zijn. 

Meer informatie is te krijgen bij de contactpersoon van Amnesty Heerde, Yolande Inklaar: e-mailadres amnestyheerde@gmail.com.

De Wereldwinkel/TIP Heerde zoekt vrijwilligers
voor 0 uren per week

Om al die bezoekers in het nieuwe seizoen weer goed te kunnen helpen, zijn extra vrijwilligers heel welkom.

HEERDE - Het gaat goed met de Wereldwinkel in Heerde. Veel mensen weten de weg te vinden naar deze unieke cadeauwinkel. En ook het Toeristen Informatie Punt wordt druk bezocht.

 

 

Om al die bezoekers in het nieuwe seizoen weer goed te kunnen helpen, zijn extra vrijwilligers heel welkom. Waar nodig krijgen medewerkers extra scholing om bij te blijven. En uiteraard nemen we alle tijd om nieuwe medewerkers in te werken. Heeft u belangstelling? Neemt u dan voor meer informatie contact op met Anita ter Horst, tel. 0578-696147 of kom langs aan de Bonenburgerlaan 6 in Heerde.