achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Zwolse Bos en uiterwaarden

Het is de taak van Staatsbosbeheer om de bossen en natuurterreinen van het Ministerie te beheren. Belangrijkste doelstelling daarbij is: houtproductie, natuurbeheer en recreatie.

Zwolse Bos en uiterwaarden

Terreinen van Staatsbosbeheer
Binnen de gemeente Heerde kan men deze doelstellingen duidelijk herkennen aan de wijze van beheer van terreinen van Staatsbosbeheer. Zo zijn houtproductie en recreatie het belangrijkst in het Zwolse Bos, terwijl de natuurwaarden in de landschapselementen juist de belangrijkste elementen zijn in de IJsseluiterwaarden.

Het Zwolse Bos
Een prachtig wandelbos vol variatie ligt ten noordwesten van Heerde tussen de Kamperweg en de Groteweg, echt een bos voor wie van rust houdt. Het is aangelegd voor de houtproductie. Het wordt nu met zorg beheerd door Staatsbosbeheer, om een natuurlijker bos te ontwikkelen waar men als wandelaar of fietser volop van kan genieten. Er zijn diverse gemarkeerde wandel- en fietsroutes uitgezet.

IJsseluiterwaarden
In de uiterwaarden is het natuurbeheer het belangrijkste doel. Vooral de oorspronkelijke plantengroei langs de rivier is waardevol. Vandaar dat Staatsbosbeheer met begrazing of hooilandbeheer probeert deze plantengroei te stimuleren. Daarnaast zijn weidevogels, zoals de grutto, onze nationale vogel en de kievit belangrijke soorten langs de rivier. In de wintermaanden zijn duizenden watervogels de hoofdrolspelers in de uiterwaarden als zij deze als rust- en foerageergebied gebruiken.

Zwolse Bos en uiterwaarden Zwolse Bos en uiterwaarden 

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken