achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

EHBO vereniging Wapenveld

De vereniging is opgericht sinds 9 oktober 1961 en verzorgt opleidingen en zet zich in bij evenementen en activiteiten.

De vereniging is opgericht sinds 9 oktober 1961 en verzorgt opleidingen en zet zich in bij evenementen en activiteiten.

Bij voldoende belangstelling wordt in de maanden februari/maart een cursus eerste hulpverlening gestart voor volwassen gedurende vier zaterdagen. De opleiding is inclusief verbandleer/ kleine ongevallen en reanimatie/ AED.

Het examen vindt, in overleg met de kandidaten, eind mei/begin juni plaats.

Om het diploma geldig te houden is het noodzakelijk de aangeleerde vaardigheden op peil te houden en de theoretische kennis op te frissen. Daartoe wordt u persoonlijk in de maand juni/juli uitgenodigd om de jaarlijkse cursus van 5 avonden te volgen. Er wordt gestart in de maand september met de eerste groepen en de laatste groepen eindigen halverwege november.

Naast EHBO-cursussen verzorgt de EHBO Vereniging Wapenveld  op verzoek ook de EHBO-posten bij allerlei activiteiten en evenementen in Wapenveld en omgeving.

Indien u een activiteit organiseert waarbij EHBO-ers nodig zijn kunt u dit (minstens 2 maand van te voren) aanvragen via het formulier op de internetsite.Afhankelijk van de activiteit zal een post bestaan uit 2 à 3 mensen. Er zal overleg zijn over de hoeveelheid posten en EHBO'ers met uw organisatie en de coördinator van EHBO Wapenveld.

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
't Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
't Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grês (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier ku'j heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat z'oe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

't Heerder volk daor ku'j op bouwen
't Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied 'e zeijd en 'e meijd
As kind hê'k hier 'e loopen
Wat er ook gebeuren zal
'k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bôvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken