achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Platform Kunst & Cultuur Gemeente Heerde

Het Platform Kunst & Cultuur Gemeente Heerde (PKC) brengt de culturele instellingen, gevestigd in de Gemeente Heerde, bij elkaar met als doel:

  • voor een ieder actieve- en passieve deelname aan kunst & cultuur te stimuleren
  • samenwerking bevorderen tussen de organisatie van culturele evenementen
  • het publiek kennis te laten maken met de culturele instellingen in Heerde door de organisatie van de jaarlijkse Cultuurmarkt
  • promoten van culturele activiteiten 
  • een bijdrage leveren aan het bevorderen van recreatie en toerisme en daarmee Heerde op de kaart te zetten

Uw ideeën zijn welkom
Hebt u een idee voor de organisatie van een cultureel evenement waarbij meerdere culturele instellingen uit de Gemeente Heerde betrokken zijn of hebt u ideeën voor initiatieven op cultureel gebied? Neem dan contact op met de voorzitter.

Subsidie advisering
Het PKC adviseert burgemeester en wethouders van de Gemeente Heerde voor het beschikbaar stellen van subsidie uit de pot voor culturele evenementen in de Gemeente Heerde. Het aanvraagformulier en de hierop van toepassing zijnde beleidsregel van de Gemeente Heerde kunt u aanvragen via:www.heerde.nl/

Bestuur en leden PKC          

Gerrit Kouwenhoven

- Historische Vereniging Heerde
John Achterberg - Vereniging Dorpshuis
Eric Feijen - Voorzitter Stichting  Open Atelier Dagen NOV
Geke Fix - Docente CC de Noordgouw
Henri Gelderman - Voorzitter Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina
Rinette van der Vliet - Directeur/bestuurder Cultuurplein Noord Veluwe
Hetty Kruithof - Directeur Bibliotheek Noord Veluwe
Theo W. Roelofs - Voorzitter PKC
Wim van der Vijgh - Secretaris PKC
Tinus Smit - Beleidsadviseur Sociaal maatschappelijke Verbinding Gemeente Heerde

 

 

  

 

 

 

Subsidieaanvraagformulier 2017 culturele evenementen Gemeente Heerde | Platform Kunst en Cultuur

De gemeente Heerde heeft de Beleidsregel Subsidie Culturele Evenementen gemeente Heerde 2013 vastgesteld. Op grond daarvan kan het college een financiële bijdrage verlenen aan de organisatie van een cultureel evenement. Deze bijdrage bedraagt minimaal het in de aanvraag begrote netto-tekort en kent een plafond van € 2.000,00. De voorlopige bijdrage wordt verleend op basis van het begrote netto-tekort. Indien de bijdrage groter is dan € 500,00 wordt de definitieve bijdrage door het college vastgesteld aan de hand van een door de aanvragers binnen 2 maanden na afloop van het evenement afgelegde financiële verantwoording van het evenement.

Het is belangrijk dat uit de aanvraag blijkt dat het evenement door minimaal twee samenwerkende organisaties wordt georganiseerd. De begroting van het evenement moet transparant en kostenbewust zijn opgesteld en toont zowel kosten als baten. Het evenement moet voor een ieder toegankelijk zijn, moet gepubliceerd worden in de evenementenkalender en worden vermeld in de lokale media (en op de site van wijzijnheerde.nl). Het evenement moet het bestaande aanbod van kunstzinnige en culturele activiteiten verrijken en uitbreiden.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bovengenoemde Beleidsregel Subsidie Culturele Evenementen gemeente Heerde 2013. Zie ook de website van de gemeente Heerde www.heerde.nl en waar u tevens het Subsidieaanvraagformulier kunt downloaden.

De aanvraag voor een financiële bijdrage van de gemeente Heerde moet ten minste 12 weken voordat het culturele evenement plaatsvindt, worden ingediend bij het Platform Kunst en Cultuur.

Wilt u ook deelnemen aan het PKC?
U kunt dit kenbaar maken bij de voorzitter. Wij vergaderen eenmaal in de twee maanden met de vertegenwoordigers van kunst- & cultuurinstellingen.

Foto staande kunstenaar: gemaakt door Mirjam Peppelman

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
't Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
't Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grês (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier ku'j heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat z'oe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

't Heerder volk daor ku'j op bouwen
't Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied 'e zeijd en 'e meijd
As kind hê'k hier 'e loopen
Wat er ook gebeuren zal
'k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bôvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken