achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Stichting Recreatie Wapenveld

De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) is opgericht op 9 december 2008. In die tijd werd het dorp Wapenveld geconfronteerd met enkele gebeurtenissen die van grote invloed waren.

Het ging om de sluiting van de Berghuizer Papierfabriek waarbij vele honderden arbeidsplaatsen verloren gingen, de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld en het sneuvelen van het plan om op het terrein Ennerveld een vakantieoord met een 150 bungalows te bouwen.

Met de oprichting van de SRW werd getracht de neerwaartse spiraal te stoppen en te werken aan een toekomstperspectief voor het dorp. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Roel Docter, secretaris Jan Nitrauw, penningmeester Cees Bol en de leden Ria Herfkens en Ben van der Linde. Gekozen werd voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme als toekomstperspectief.

Na een zeer druk bezochte Wapenveld-conferentie, werd het initiatief genomen voor het maken van een Dorpsplan. Uit dit initiatief is de Dorpsraad Wapenveld ontstaan. Voor wat betreft recreatie en toerisme werd uiteindelijk een beleidsplan gemaakt. Kern daarvan is dat Wapenveld de verbinding vormt tussen het Veluwe massief en de Ijsselvallei doorsneden door het Apeldoorns kanaal. Het grondgebied van Wapenveld heeft dan ook een zeer aantrekkelijk landschap. De SRW ziet in Wapenveld vier cultuurhistorische ankerpunten

- Vrieze's Erfgoed
- Erve IJzerman
- het gemaal Pouwel Bakhuis
- het fraterhuis St. Hieronymus. 

In de loop der jaren werden heel wat initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan deze ontwikkeling. 

- de bouw van de website www.wapenveld.nu
- de cultuurhistorische fietsroute Annie Oosterbroek-Dutschun
- de aankoop van Erve IJzerman en de vorming van een nieuwe stichting
- de realisering van een Landschapsbiografie Wapenveld
- de uitgave Wapenveld, een cultuurhistorische fietstocht
- het iniaitief dat leidde tot de oprichting van de stichting Wij zijn Heerde
- het starten van een onderzoek naar de landgoederenzone
- een haalbaarheidsstudie naar het gemaal Pouwel Bakhuis

Uiteindelijke doelstelling van de SRW is om door het versterken van de vrijetijdseconomie een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de kern Wapenveld. Die inspannng richt zich niet alleen op de kern Wapenveld maar op de ontwikkeling van het hele gebied van de gemeenten Hattem en Heerde op de oostflank van de Veluwe. 

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
't Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
't Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grês (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier ku'j heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat z'oe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

't Heerder volk daor ku'j op bouwen
't Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied 'e zeijd en 'e meijd
As kind hê'k hier 'e loopen
Wat er ook gebeuren zal
'k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bôvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken