achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Dorpsraad Wapenveld

Belangrijk uitgangspunt is dat de inwoners Wapenveld zien als een kern die de verbinding vormt tussen het Veluwe massief en de IJsselvallei.

Dorpsraad Wapenveld 
De oorsprong van de Dorpsraad Wapenveld ligt in een conferentie over de leefbaarheid in het dorp die in 2010 werd gehouden op ECR Groot Stokkert. Naar aanleiding van die conferentie werd besloten een Projectteam in het leven te roepen om een Dorpsplan Wapenveld te maken. Hiervoor werd de hulp van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland ingeroepen. Begin 2011 startte een groep van 15 mensen met het maken van dit Dorpsplan. Eind 2011 kon het worden aangeboden aan de gemeente Heerde. Het volledige Dorpsplan is te vinden op www.dorpsplan.wapenveld.nu. Belangrijk uitgangspunt is dat de inwoners Wapenveld zien als een kern die de verbinding vormt tussen het Veluwe massief en de IJsselvallei. Dat de omgeving van Wapenveld landschappelijk heel bijzonder is, hebben de inwoners aangegeven met de slogan: 'Wij wonen waar anderen op vakantie gaan'.

De Dorpsraad heeft vervolgens een groot aantal zaken uit het Dorpsplan meteen opgepakt. Zo werd de aanzet gegeven tot de herinrichting van het centrum na het houden van een centrumconferentie, werd een laagdrempelige ontmoetingsplek gerealiseerd in de Hof van Cramer en loopt er nog een onderzoek, gesteund door RVG Development, naar een gemeenschapsvoorziening in het centrum van Wapenveld. Maar ook op veel andere terreinen zet de Dorpsraad zich in voor de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van de inwoners.  

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
't Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
't Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grês (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier ku'j heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat z'oe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

't Heerder volk daor ku'j op bouwen
't Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied 'e zeijd en 'e meijd
As kind hê'k hier 'e loopen
Wat er ook gebeuren zal
'k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bôvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken