achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Praktijk voor Osteopathie L.L.Veldstra D.O.

Osteopathie is een unieke vorm van manuele geneeskunde. Er wordt niet alleen een klacht behandeld, maar gezocht naar de achterliggende oorzaken van het ontstaan van een klacht.

Er is een veelheid aan klachten (acuut, chronisch of waar u “mee moest leren leven”) die voor beoordeling en eventuele behandeling in aanmerking komt.

Als tijdens het onderzoek duidelijk wordt dat uw klacht beter behandeld kan worden door een andere discipline, regulier-medisch of (bij voorkeur) natuurgeneeskundig, wordt dat met u besproken en zult u worden doorverwezen.

De osteopathie baseert zich op dezelfde wetenschappen als de reguliere geneeskunde, t.w. de anatomie, fysiologie, embryologie, neurologie, psychologie, etc.

In de osteopathie wordt er echter van uitgegaan dat de gezonde mens functioneert dankzij een evenwichtig samenspel van alle lichaamssystemen (houdings- en bewegingsapparaat, orgaansystemen, bloed, lymfe, zenuwstelsel, etc). Daar waar dit evenwicht verstoord raakt kunnen zich klachten of ook ziektes ontwikkelen.

Verstoringen van dit evenwicht uiten zich in een bewegingsverlies van allerlei mogelijke lichaamsweefsels en/of circulatie van bloed, lymfe, hersen- c.q. ruggemergsvocht. Om dit verlies in functie op te sporen wordt iedere patiënt uitvoerig en zorgvuldig onderzocht.

Door een nauwkeurige keuze van handgrepen wordt aan het herstel hiervan gewerkt.

Deze behandeling is altijd afgestemd op de voor iedere patiënt eigen manier waarop deze verstoring van “bewegingsevenwicht” ontstaan is.

Zo wordt door een osteopaat niet alleen de klacht, maar “de gehele mens” behandeld.

Meer informatie is te lezen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (www.osteopathie.nl).

Erkende osteopaten zijn veelal artsen, fysio- of manueel-therapeuten die, na nog eens een 6-jarige specifieke beroepsopleiding te hebben afgerond, zich hebben laten inschrijven in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

Hoewel verzekeringen nogal kunnen verschillen, wordt door de meeste zorgverzekeraars minstens een deel van de consulten vergoed via de aanvullende verzekering. Hierbij geldt geen eigen risico-regeling.

Osteopathie........., gezond perspectief!

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
't Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
't Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grês (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier ku'j heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat z'oe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

't Heerder volk daor ku'j op bouwen
't Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied 'e zeijd en 'e meijd
As kind hê'k hier 'e loopen
Wat er ook gebeuren zal
'k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bôvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken