achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Cultuurland Advies

Cultuurland Advies (Wapenveld) is een adviesbureau op het gebied van Cultuurhistorie, Ruimtelijke Planvorming en Gebiedsontwikkeling.

Het bureau wil met een enthousiaste en ambitieuze werkwijze kwaliteiten toevoegen aan onze leefomgeving. Voorbeelden om dit te bereiken liggen o.a. in het samenstellen van landschapsbiografieën, het begeleiden van functieveranderingen, opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en het initiëren en uitvoeren van gebiedsopgaven en processen.

De werkzaamheden worden met name uitgevoerd in het buitengebied en de kleine kernen, waardoor als vanzelf een grote relatie ontstaat tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten.

Opdrachtgevers zijn overheden, terreinbeherende organisaties, stichtingen/verenigingen en particulieren. Kijk voor meer informatie op www.cultuurland.com

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
't Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
't Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grês (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier ku'j heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat z'oe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

't Heerder volk daor ku'j op bouwen
't Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied 'e zeijd en 'e meijd
As kind hê'k hier 'e loopen
Wat er ook gebeuren zal
'k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bôvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken