achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Vallei en Veluwe

Waterschap en gemeenten gaan voor Leefbaar en Schoon Apeldoorns Kanaal

Provincie, gemeente Heerde en Hattem en Waterschap Vallei en Veluwe werken aan verbeteringen van het Apeldoorns Kanaal

- De afgelopen jaren is het vijfde pand (Het deel tussen de Bonenburgersluis in Heerde en de Hezenbergersluis in Hattem) schoongemaakt en oevers zijn versterkt. Dit is een traject van 9 kilometer.

Het grootste deel van de Westoevers is natuurvriendelijk ingericht en bij de Oostoevers is de beschoeiing aangepast. Door het baggeren is het kanaal ook weer op de originele diepte.

- De komende jaren gaat Waterschap Vallei en Veluwe de IJsseldijk langs het Apeldoorns Kanaal verbeteren. Het gaat om de dijk tussen de keersluis het Bastion in Hattem tot het Kloosterbos (de weg Zandbergen) in Wapenveld. Op dit traject is de IJsseldijk tevens de kade van het Apeldoorns Kanaal. https://www.vallei-veluwe.nl/werk-uitvoering/verbetering/

De Veluwekroon
De aanpak van het Apeldoorns Kanaal hoort bij de gebiedsagenda ‘Veluwekroon'. De gemeenten Hattem en Heerde, het waterschap en de provincie Gelderland werken hierin samen. Doel van de gebiedsagenda Veluwekroon is om de aantrekkelijkheid en de mogelijkheden voor beleving en recreatie in deze regio te vergroten. De vier overheden willen samen zorgen dat ondernemers, inwoners en alle organisaties die in deze regio kansen zien, elkaar vinden en hun ideeën met elkaar verbinden.

icon omgeving

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken