achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

IJsclub de Hank Veessen

IJsclub De Hank is de vereniging die in Veessen een natuurlijke ijsbaan verzorgt zodra dit door voldoende vorst mogelijk is.

Voorheen was dit buitendijks, op de Hank, maar door de komst van de Geul, waardoor het verloop van het water anders is geworden, gaan wij vanaf 2015 binnendijks. De heer Bosch heeft aan de Kerkstraat een stuk weiland ter beschikking gesteld waarop wij een ijsbaan mogen inrichten.

Mocht er ijs komen dan streeft het huidige bestuur van de vereniging naast schaatsplezier naar het organiseren van gezellige avonden. Zo kunnen ook de niet schaatsers genieten van de winterpret. Wij denken aan Hollandse avonden of ander vermaak.

Ook wedstrijden, zeker voor de schoolkinderen, willen wij bij voldoende ijs organiseren.

Onze kosten houden wij zo laag mogelijk, daarom is ook ons lidmaatschapsgeld niet hoog. Wilt u ook lid worden van onze vereniging en zo deze schaatspret in ere houden dan kunt u mailen naar mulder5888@zonnet.nl. Het jaartarief is momenteel slechts € 4,- euro per jaar.

Wij hopen ook u eens op onze ijsbaan te mogen begroeten!  Folder Gemeente Heerde Cittaslow

icon kinderenicon sport