achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Airvideo.nl - Erik Peek Fotografie

Niet alleen vanuit de lucht ook het fotograferen en het maken van een korte bedrijfsvideo zijn mijn activiteiten.

Niet alleen vanuit de lucht ook het fotograferen en het maken van een korte bedrijfsvideo zijn mijn activiteiten.

  • Bedrijfsvideo
  • Luchtopnames
  • Woonvideo
  • Bruiloft
  • Fotografie

Onder de Airvideo-kopter met 6 propellers is het mogelijk ludieke Lucht foto’s en video opnamen te maken van woningen, golfbanen, sportvelden, nieuwbouw projecten etc.

Bekijk de website Airvideo.nl en neem contact op via een van de mogelijkheden hiernaast genoemd.

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
't Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
't Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grês (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier ku'j heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat z'oe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

't Heerder volk daor ku'j op bouwen
't Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied 'e zeijd en 'e meijd
As kind hê'k hier 'e loopen
Wat er ook gebeuren zal
'k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bôvenal (2x).