achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Lintjesregen gemeente Epe 2016

Ter gelegenheid van Koningsdag heeft burgemeester Van der Hoeve op dinsdag 26 april om 10.00 uur in de Amphihal in het gemeentehuis van Epe tien Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

  • Mevrouw L.J. Wittekoek-Ottevanger uit Vaassen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

  • De heer W. Bomhof uit Vaassen
  • Mevrouw Y.E.J. van den Broeke-Elferink uit Epe
  • De heer A. Brouwer uit Vaassen
  • Mevrouw W. Dalhuisen-Hanekamp uit Epe
  • Mevrouw B.M. Dieker-Bouwmeester uit Vaassen
  • Mevrouw H. Kamphuis-Karrenbelt uit Epe
  • De heer A. van der Laan uit Vaassen
  • De heer T. Nooteboom uit Oene
  • De heer D. Nijhof uit Epe

Verdiensten

Mevrouw L.J. Wittekoek-Ottevanger uit Vaassen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wittekoek-Ottevanger is al heel vroeg in de zorg begonnen, als zestienjarige, ziekenzalen dweilen en werken in de spoelkeuken. Van daaruit de opleiding tot verpleegkundige in het Diaconessenhuis in Gouda gevolgd. De bijna militaire discipline van diaconessen en hun taakopvatting: “Je volledig inzetten voor je naaste, de medemens” heeft duidelijk haar hele leven beïnvloed. Een lange reeks van opleidingen en een universitaire studie volgden, allemaal in de tijd naast het werk.

Het vrijwilligerswerk is begonnen in de jaren 70: zij is mede-oprichter van de Vereniging Geschiedenis der Verpleegkunde. Ook was zij ruim 25 jaar lang als vrijwilliger werkzaam bij diverse ziekenhuis archieven. Verder heeft ze zich op bestuurlijk niveau heeft u zich ook verdienstelijk gemaakt: ze was lid van de Raad van Toezicht van het Blueland Ziekenhuis in Gouda, bij het fusieproces van drie ziekenhuizen tot het Groene Hart ziekenhuis en actief als secretaris.
Als bestuurslid is zij nog steeds betrokken bij Stichting De Wijk, een stichting die steun verleent aan initiatieven op het terrein van gezondheidszorg en ouderenwerk.In de jaren 80 werd mevrouw Wittekoek-Ottevanger lid van de Soroptimistclub, afdeling Gouda en na de verhuizing naar Vaassen heeft zij zich aangesloten bij Soroptimist International Epe.De afgelopen 20 jaar heeft zij als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Epe reeds ontelbare huwelijken mogen sluiten. Ook is zij al jaren voorzitter van het Fonds Gezondheid noden Vaassen; een hulpstichting voor mensen die bepaalde geneeskundige behandelingen of medicijnen niet vergoed krijgen of niet zelf kunnen bekostigen.

Ze is mede verantwoordelijk voor het maken van diverse bloemdecoraties bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen. Ook ondersteunt ze in het verlengde van haar voormalige functie als inspecteur voor de Gezondheidszorg, de Gezondheidszorg op Curaçao met advies. Mevrouw Wittekoek-Ottevanger heeft ook nog een viertal publicaties op haar naam staan, waaronder een verhandeling over het eerste hospitaal in de georganiseerde ziekenzorg ter wereld in Sienna in Italië.

De heer W. Bomhof uit Vaassen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bomhof is ruim 50 jaar actief binnen de Hervormde Gemeente Vaassen in diverse functies.
Als verzorger van de distributie van het kerkblad “Kerkklank” bezorgt hij door zijn aanpak, met hulp van andere vrijwilligers, de kerk jaarlijks een behoorlijke kostenbesparing. Daarnaast vond de heer Bomhof ook nog tijd om secretaris van de SOSO, een samenwerkingsverband van zes ouderenbonden in de gemeente Epe, te zijn. Ook was hij secretaris van de Protestants Christelijke Ouderen Bond en secretaris van het Christelijk Mannenkoor “Looft Den Heere”. Hij is nog steeds actief lid van dit koor en regelmatig op TV te zien in het programma “Nederland zingt”.

Als 1 van de 4 gildemeesters van het Ursula Gilde heeft hij een belangrijke rol in het beoordelen van verzoeken voor het uitkeren van baten aan personen en verenigingen/instellingen die in behoeftige omstandigheden verkeren. Of aan personen die concrete wensen hebben om een bepaalde zaak te realiseren waarvoor de financiële middelen ontbreken.


Mevrouw Y.E.J. van den Broeke-Elferink, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van den Broeke-Elferink maakt sinds 1989 deel uit van het bestuur van de personeelsvereniging van de gemeente Epe; tot op heden is zij nog steeds een actief lid. Vanaf 1990 was ze ruim 13 jaar lang als vrijwilliger betrokken bij het kerkgenootschap de Volle Evangelie Gemeente Woord & Daad in Vaassen en verrichtte ze diaconiewerkzaamheden en zending- en evangelisatiewerk. In de periode dat de kerk een nieuw dak nodig had heeft ze allerlei acties georganiseerd: rommelmarkten, sponsorlopen, verkoop van eten. Hiermee heeft ze in 2 jaar tijd een enorm bedrag opgehaald en dit ter beschikking gesteld voor het nieuwe dak. In 2000 is zij begonnen met werkzaamheden voor Jeugd met een Opdracht in Heerde. Dankzij haar zorg kunnen de zendelingen in Zuid-Afrika hun werk verantwoord verrichten.
Ook is mevrouw Van den Broek-Elferink al 16 jaar betrokken bij het F.D. Roosevelthuis in Doorn en vrijwilliger bij de Stichting Present, verkoopmedewerker bij de Pelgrim Boekwinkel Koers en vrijwilliger bij Atletiekvereniging Cialfo. Ook de Stichting Kenya Kinderen draagt zij een warm hart toe. Voor deze stichting heeft ze de Vierdaagse van Nijmegen gelopen en het opgehaalde sponsorgeld gedoneerd. Thuis heeft ze een “Goede Doelen” spaarpot. Ze maakt hiervoor onder andere vogeltaarten en jams. Eén van de doelen waar dit geld uit de spaarpot naar toe gaat is A Sisters’s Hope;  wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker.


De heer A. Brouwer uit Vaassen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Brouwer is sinds de jaren 70 betrokken bij de Hervormde Gemeente Vaassen en heeft daar meerdere functies bekleed. In de jaren 80 en 90 was hij bestuurslid van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Vaassen en bestuurssecretaris van de Molenbeek Mavo. In een latere periode was hij scriba en voorzitter van de Kerkenraad en lid van diverse beroepings- en hoorcommissies. Als voorzitter van de interieurcommissie heeft hij een cruciale rol gespeeld bij de herinrichting van de binnenkant van de Vaassense Dorpskerk, dit na de restauratie van de buitenkant. In de uitvoering hiervan heeft hij als voorzitter ondanks veel tegenvallers kans gezien om met de commissie een plan te realiseren dat uitvoerbaar, betaalbaar en esthetisch verantwoord bleek te zijn.

Ook heeft de heer Brouwer veel werk verricht op het gebied van informatiebeveiliging. Van daaruit is hij als jurylid verbonden aan de Joop Bautz Information Security Award.


Mevrouw W. Dalhuisen-Hanekamp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al bijna 30 jaar is mevrouw Dalhuisen-Hanekamp vrijwilligster bij Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar. Daarvan was zij 10 jaar bestuurslid en jarenlang coördinator van de telefooncirkel.

Meer dan 20 jaar heeft zij de bloemendienst voor de Grote Kerk verzorgd tijdens de zondagse erediensten; dit op zeer vakkundige en creatieve wijze met oog voor het kerkelijk jaar. Verder heeft ze meegedaan aan meerdere bloemschikwedstrijden in binnen- en buitenland, in onder andere Boston en Tokyo. Voor de uitvoering van de herinrichting van de Grote Kerk in 2013 heeft zij zitting genomen in de herinrichtingscommissie. Mevrouw Dalhuisen-Hanekamp heeft ook meer dan 20 jaar jaarlijks voor de kerstdagen de feestelijke aankleding van de kerk tijdens de Play- en Sing In verzorgd.


Mevrouw B.M. Dieker-Bouwmeester uit Vaassen, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1985 is mevrouw Dieker-Bouwmeester vrijwilliger bij de Vrijwillige Hulpdienst in Vaassen. Daar verricht zij een grote verscheidenheid aan werkzaamheden: mensen bezoeken of met ze wandelen, zwemmen met mensen met een handicap of ouderen vervoeren van en naar het ziekenhuis. De hulpdienst kan altijd op haar rekenen.

Sinds de oprichting van Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar in Epe in 1994 is zij actief als vrijwilliger bij de terminale zorg. De eerste jaren was dat vooral nachtzorg bij patiënten thuis, maar sinds 6 jaar zorgt zij ook in het hospice Casa Vera. Al ruim 17 jaar stelt mevrouw Dieker-Bouwmeester haar huis open voor een vakantie voor Armeense kinderen. Daarnaast collecteert zij ook al twintig jaar voor het Astma Fonds.


Mevrouw H. Kamphuis-Karrenbelt uit Epe, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar is mevrouw Kamphuis-Karrenbelt een zeer gewaardeerde vrijwilligster, want vanaf 1994 tot op heden verricht zij met verve werkzaamheden bij de intensieve/terminale zorg. In de jaren 60 is zij reeds begonnen bij de Zonnebloem. Aansluitend deed zij vrijwilligerswerk voor de EHBO afdeling Epe en voor het Rode Kruis. In 1976 begon zij bij de vrijwillige ambulancedienst en volgde een 2-jarige opleiding tot medewerker/chauffeur. Al met al heeft zij zich 16 jaar lang ingezet voor de ambulancedienst Epe.

Voor de Stichting Welzijn Ouderen heeft mevrouw Kamphuis-Karrenbelt geruime tijd meegedraaid in de bezorging van maaltijden bij nog zelfstandig wonende senioren. Daarnaast de organisatie en begeleiding van de open eettafel en het wekelijks meedraaien in het telefoonteam van de klussendienst. Daarnaast is zij ruim 17 jaar collectant geweest voor de Hartstichting, Nierstichting en de Kankerbestrijding.  Ook heeft zij nog 5 jaar lang 2x per week koffie/thee geschonken bij zorgcentrum De Klaarbeek.


De heer A. van der Laan uit Vaassen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In de 90-er jaren is de heer Van der Laan begonnen met vrijwilligerswerk, als secretaris en voorzitter van de Nederlandse Volleybalbond, regio Veluwe. Geruime tijd is hij penningmeester en voorzitter geweest van tennisvereniging TC Vaassen en heeft een belangrijke rol gehad in de renovatie van het clubhuis en de inventaris en een uitbreiding van het tennispark met kunststof banen en baanverlichting.

Sinds 2003 is hij penningmeester van de Stichting Vaassens’ Molen; deze stichting heeft als doel het monument Daams’ Molen in stand te houden. Hij speelt een belangrijke rol in de structurering en het beheer van de financiën van de stichting.  Door de exploitatie verbetering en het toevoegen van een horecafunctie is een duurzame instandhouding mogelijk gemaakt en is de molen een mooie trekpleister in Vaassen.

Sinds 2008 is hij penningmeester en mede bestuurslid van Rotary Club Epe en met grote gedrevenheid betrokken bij o.a. het Nieuwjaarsconcert Epe, wat ondertussen is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement met een groot aantal bezoekers, en de fietsmanifestatie Heel Epe Fietst. 

Als penningmeester van de Stichting Leergeld Noord Veluwe zet hij zich in voor kinderen van minima-gezinnen. De Stichting Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van deze kinderen, die zonder deze extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Daarbij is hij sinds 2013 penningmeester van de Stichting Glaskunst Epe.


De heer T. Nooteboom uit Oene, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Nooteboom is halverwege de jaren 60 begonnen als penningmeester van de plaatselijke afdeling van de voormalige politieke partij CHU, de Christelijk Historische Unie. In die periode was hij ook ouderling van de Hervormde Gemeente Apeldoorn. Van hieruit volgde de overstap naar de Hervormde Gemeente Oene; waar hij 4 jaar lang als diaken heeft gefungeerd. Daarna werd hij geroepen tot ouderling en heeft dit ambt ruim 20 jaar lang vervuld.

Tijdens de zware MKZ-periode in 2001 heeft hij veel betekend voor het ondersteuningscentrum dat vanuit de kerk was opgezet en veel mensen geholpen met ondersteunen, verwerken en het opzetten van financiële projecten zodat er weer vee kon worden gekocht. Ruim 12 jaar heeft hij deel uitgemaakt van de Polen werkgroep van de Stichting Hulp Oost Europa en enkele malen deelgenomen aan een reis naar Polen om projecten te bezoeken.

In september 2007 komt de Stichting Broken Wings in beeld. De heer Nooteboom  was een onderzoek gestart naar de toedracht van de in juni 1944 te Oene neergestorte AVRO Lancaster en de zoektocht naar de mogelijk nog in leven zijnde nabestaanden van de omgekomen vliegers. Hij werd actief lid van de Werkgroep Onderzoek van de Stichting Broken Wings. In 2009 kon in het bijzijn van ca. 25 nabestaanden uit Engeland en Nieuw Zeeland een eenvoudig monumentje worden onthuld en werd het eerste exemplaar van het in boekvorm gebundelde en mede door hem  uitgevoerde onderzoek met de naam “Angst en Spanning rond Oene” uitgegeven. Voor de basisscholen binnen de gemeente Epe heeft hij 2 lesbrieven geschreven over het bombardement. Deze lesbrieven vormden de basis voor het mede door hem geschreven boek “Bombardement op Oene”. In vakantietijd was hij als vrijwilliger betrokken bij de Oener Dagen, samen met Oener Belang. Van daaruit heeft hij ook meegeholpen aan de realisatie van het Oener klompenpad.

 

De heer D. Nijhof uit Epe, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ruim 60 jaar is de heer Nijhof actief lid en vrijwilliger van muziekvereniging Prins Bernhard in Emst. Hij heeft daar veel functies bekleed: bestuurslid, opleider/instructeur, lid van de slagwerkgroep. Jarenlang was hij ook tambour-maître tijdens presentaties op de weg. Momenteel draagt hij nog bij aan het organiseren en uitvoeren van activiteiten en betrokken bij diverse fundraisingsactiviteiten. Ook is hij nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Avond Rijwiel Vierdaagse in Emst.

Binnen de werkgroep Vrienden van Prins Bernhard is de heer Nijhof sinds 2009 actief. Deze groep probeert door middel van donaties extra geld binnen te halen voor de muziekvereniging. Met het opgehaalde geld worden onder andere nieuwe instrumenten gekocht en is het instrumentarium van de muziekvereniging de laatste jaren in uitstekende staat gebracht.

Daarnaast is hij ruim 50 jaar, naast zijn lidmaatschap, vrijwilliger bij wandelsportvereniging Wios in Epe. Al die tijd is hij betrokken bij de jaarlijkse Avondvierdaagse en de Herfstkleurenwandeltocht en heeft verschillende functies bekleed: route uitzetter, route aanbrenger, route controleur, marsleider en verkeersregelaar. Ook verzorgt hij samen met de onderhoudsploeg het onderhoud van het verenigingsgebouw.

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken