achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Versterking Vrijwilligersplatform Heerde 2016

De gemeente Heerde heeft al sinds 1991 een platform voor vrijwilligersorganisaties. Dit platform wil zich graag versterken en vernieuwen.

De gemeente Heerde heeft al sinds 1991 een platform voor vrijwilligersorganisaties. Dit platform wil zich graag versterken en vernieuwen, en meer inhoud geven aan de onderlinge samenwerking. Hiervoor is een traject gestart onder leiding van adviesbureau Spectrum en met geld vanuit de provincie en de gemeente.

Het vrijwilligersplatform
De gemeente Heerde kent een breed pallet van vrijwilligers(organisaties) die zich inzetten op het gebied van zorg en welzijn. Vanaf 1991 heeft de gemeente Heerde een platform voor vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligersorganisaties en patiëntenorganisaties werden bij elkaar geroepen omdat er veel dubbele bezoeken bij dezelfde cliënten werden afgelegd door de verschillende vrijwilligersorganisaties in de gemeente Heerde. Hiermee werd het Vrijwilligersplatform Heerde een feit.

In het platform zijn op dit moment onder andere de Plu, de Vrijwillige Hulpdienst, het Rode Kruis, De Zonnebloem, Stichting Present, Humanitas, de volwassenenwerker, de ouderenbond, het platform gehandicaptenbeleid, ECR Groot Stokkert, Philadelphia, Hanzeheerd Brinkhoven, Viattence, Woonzorgunie Veluwe en de gemeente vertegenwoordigd. Daarnaast hebben Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld en het IDO ook interesse getoond in deelname. 

Het platform wil zich nu vernieuwen. Wethouder Jan Berkhoff gaf hiervoor de aftrap op 24 maart in Groot Stokkert.

Interesse of meer weten?
Het vrijwilligersplatform staat met het ingaan van deze vernieuwingsslag ook open voor vrijwilligers(clubs) uit andere geledingen in de gemeente Heerde. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de secretaris van het vrijwilligersplatform Sieger Nijdam via siegernijdam@viattence.nl of met beleidsmedewerker vrijwilligers Anna Adolfsen via a.adolfsen@heerde.nl.

Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
“We zitten op dezelfde vlieghoogte”. Die opmerking met een knipoog naar de discussie over vliegveld Lelystad, maakte wethouder Wolbert Meijer bij de ondertekening van een prestatiecontract met Wij zijn Heerde (WZH). Hij wilde er maar mee aangeven dat de toeristische organisatie en de gemeente duidelijk op één lijn zitten voor de verdere ontwikkeling.
Heerde steunt WK Inline skaten
Heerde steunt WK Inline skaten
Uit maar liefst zestig landen komen begin juli honderden sporters en hun begeleiders naar Heerde en Arnhem. De gemeente Heerde is er trots op dat het de Skeelerclub Oost-Veluwe gelukt is het WK Inline & Freestyle Skaten hierheen te halen.
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Vijf klassen van de CC de Noordgouw maakten deze week een uitgebreide veldexcursie door het gebied van de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Dit in het kader van een opdracht van het IVN en de gemeente Heerde om dit gebied aantrekkelijker te maken voor de (inter)nationale toerist.
Paasjubel in Heerde
Paasjubel in Heerde
Opnieuw Paasjubel in Heerde Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk Platform Heerde in de vroege ochtend van de 1e Paasdag (1 april 2018) de Paasjubel. Hierbij is traditioneel veel aandacht voor het zingen van bekende Paasliederen onder muzikale begeleiding. Ds. Mulder van de Christelijk gereformeerde Kerk in Heerde is bereid gevonden de verbindende teksten uit te spreken en daarnaast een korte meditatie te verzorgen. Plaats van handeling is het Dorpsplein in het centrum van Heerde. Aanvang 8:15 uur en einde uiterlijk om 9:00 uur. Een liturgie met daarop alle liederen wordt uitgedeeld. Op deze liturgie staan ook de aanvangstijden van de diensten in de diverse kerken vermeld. Het is inmiddels traditie dat de Paasjubel ongeacht de weersomstandigheden doorgaat. En … er koffie en thee. Hartelijk welkom allemaal.