achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Versterking Vrijwilligersplatform Heerde 2016

De gemeente Heerde heeft al sinds 1991 een platform voor vrijwilligersorganisaties. Dit platform wil zich graag versterken en vernieuwen.

De gemeente Heerde heeft al sinds 1991 een platform voor vrijwilligersorganisaties. Dit platform wil zich graag versterken en vernieuwen, en meer inhoud geven aan de onderlinge samenwerking. Hiervoor is een traject gestart onder leiding van adviesbureau Spectrum en met geld vanuit de provincie en de gemeente.

Het vrijwilligersplatform
De gemeente Heerde kent een breed pallet van vrijwilligers(organisaties) die zich inzetten op het gebied van zorg en welzijn. Vanaf 1991 heeft de gemeente Heerde een platform voor vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligersorganisaties en patiëntenorganisaties werden bij elkaar geroepen omdat er veel dubbele bezoeken bij dezelfde cliënten werden afgelegd door de verschillende vrijwilligersorganisaties in de gemeente Heerde. Hiermee werd het Vrijwilligersplatform Heerde een feit.

In het platform zijn op dit moment onder andere de Plu, de Vrijwillige Hulpdienst, het Rode Kruis, De Zonnebloem, Stichting Present, Humanitas, de volwassenenwerker, de ouderenbond, het platform gehandicaptenbeleid, ECR Groot Stokkert, Philadelphia, Hanzeheerd Brinkhoven, Viattence, Woonzorgunie Veluwe en de gemeente vertegenwoordigd. Daarnaast hebben Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld en het IDO ook interesse getoond in deelname. 

Het platform wil zich nu vernieuwen. Wethouder Jan Berkhoff gaf hiervoor de aftrap op 24 maart in Groot Stokkert.

Interesse of meer weten?
Het vrijwilligersplatform staat met het ingaan van deze vernieuwingsslag ook open voor vrijwilligers(clubs) uit andere geledingen in de gemeente Heerde. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de secretaris van het vrijwilligersplatform Sieger Nijdam via siegernijdam@viattence.nl of met beleidsmedewerker vrijwilligers Anna Adolfsen via a.adolfsen@heerde.nl.