achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

'Nee' tegen facelift rivierfront nu toch 'ja'

Kort na het persbericht van gemeente Heerde over het 'nee' tegen de opknapbeurt van de rivierfront in Veessen, melde Dick van der Veen in Veluweland dat fractieleiders koortsachtig naar een oplossing zochten. Er werd een motie ingediend die ruimte bood. Dit werd door de raad omarmd.

Het houdt de gemoederen bezig: de facelift van rivierfront Veessen. Regiojournalist Dick van der Veen (freelance werkzaam voor Veluweland) volgt de processen nauwlettend. De dag na de extra raadsvergadering meldde hij:
In een extra raadsvergadering vinden college en raad elkaar in een poging om het gewenste Rivierfront voor Veessen handen en voeten te geven. Indien het gesprek tussen de gemeente en IJsselhoeve vanmiddag resultaat oplevert kan het complete project worden uitgevoerd; indien dat niet het geval is vervallen Rivierbad en Looppad.

Lees hier het hele artikel

 

Al eerder, op 25 maart schreef Dick van der Veen hierover:
De politieke partijen in Heerde werken achter de schermen aan een mogelijke oplossing voor het Veessense Rivierfront. Unaniem is het gevoel dat het college te vroeg de facelift heeft afgeblazen. Het CDA heeft het initiatief genomen om een actie op touw te zetten waarbij mogelijk uitstel van de cruciale datum van 1 april kan worden verkregen waarop de provincie de handtekeningen van betrokken partijen binnen moet hebben.

Lees hier het hele artikel

Aanstaande dinsdag komt er een vervolg tijdens het fractieleidersoverleg. 

 

Siberisch koude op Lammetjesdag
Siberisch koude op Lammetjesdag
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
“We zitten op dezelfde vlieghoogte”. Die opmerking met een knipoog naar de discussie over vliegveld Lelystad, maakte wethouder Wolbert Meijer bij de ondertekening van een prestatiecontract met Wij zijn Heerde (WZH). Hij wilde er maar mee aangeven dat de toeristische organisatie en de gemeente duidelijk op één lijn zitten voor de verdere ontwikkeling.
Heerde steunt WK Inline skaten
Heerde steunt WK Inline skaten
Uit maar liefst zestig landen komen begin juli honderden sporters en hun begeleiders naar Heerde en Arnhem. De gemeente Heerde is er trots op dat het de Skeelerclub Oost-Veluwe gelukt is het WK Inline & Freestyle Skaten hierheen te halen.
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Vijf klassen van de CC de Noordgouw maakten deze week een uitgebreide veldexcursie door het gebied van de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Dit in het kader van een opdracht van het IVN en de gemeente Heerde om dit gebied aantrekkelijker te maken voor de (inter)nationale toerist.
Paasjubel in Heerde
Paasjubel in Heerde
Opnieuw Paasjubel in Heerde Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk Platform Heerde in de vroege ochtend van de 1e Paasdag (1 april 2018) de Paasjubel. Hierbij is traditioneel veel aandacht voor het zingen van bekende Paasliederen onder muzikale begeleiding. Ds. Mulder van de Christelijk gereformeerde Kerk in Heerde is bereid gevonden de verbindende teksten uit te spreken en daarnaast een korte meditatie te verzorgen. Plaats van handeling is het Dorpsplein in het centrum van Heerde. Aanvang 8:15 uur en einde uiterlijk om 9:00 uur. Een liturgie met daarop alle liederen wordt uitgedeeld. Op deze liturgie staan ook de aanvangstijden van de diensten in de diverse kerken vermeld. Het is inmiddels traditie dat de Paasjubel ongeacht de weersomstandigheden doorgaat. En … er koffie en thee. Hartelijk welkom allemaal.