achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Geen opknapbeurt voor rivierfront Veessen

Het rivierfront van Veessen wordt niet opgeknapt. Omdat er geen volledige overeenstemming was tussen alle partijen, gaat dit project niet door. Het college van B&W is erg teleurgesteld dat dit niet is gelukt en vindt dit heel jammer voor alle betrokkenen en vooral de inwoners van Veessen.

Ondanks veel overleg bleek het uiteindelijk niet mogelijk om alle partijen tevreden te stemmen. Niet alle partijen willen hun handtekening zetten, waarmee het project niet meer haalbaar is. Daarnaast komt ook de deadline voor de realisatie naderbij. De provincie Gelderland heeft gevraagd om voor 1 april duidelijkheid te geven over de inzet van alle betrokken partijen.

Het project Rivierfront Veessen was een belangrijk project in het programma ‘Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld’. Met dit programma werd de bewoners van het gebied waarin de hoogwatergeul wordt aangelegd compensatie geboden. Nu het project niet doorgaat, is voor de inwoners van Veessen die compensatie komen te vervallen. De financiën die voor dit project beschikbaar waren, mogen ook niet in worden gezet voor andere projecten.

Wethouder Van der Stege: “Dit project was van groot belang voor de toeristische ontwikkeling van Veessen. Het was een enorme kwaliteitsslag voor het hele dorp. Een enorm grote kans voor Veessen wordt nu gemist. Heel erg jammer voor dit dorp, dat zwaar geraakt wordt door de aanleg van de hoogwatergeul en de belangrijkste compensatie daarvoor nu ook misloopt. We hebben ons uiterste best gedaan om het project te realiseren, het komt er helaas niet van”.