achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Heerde: focus op vrijetijdseconomie

Het is Heerde ernst met het opkrikken van de vrijetijdseconomie. Aangestuurd door 'Wij zijn Heerde' komen diverse initiatieven van de grond. Inmiddels zijn drie Toeristische Informatie Punten ontwikkeld. Bij de gemeenschapsvoorziening in Vorchten komt in de loop van 2016 de vierde.

Heerde: focus op vrijetijdseconomie

door Dick van der Veen - Veluweland

Eerder werden deze zogenaamde TIPS's geopend in Heerde (Wereldwinkel), Wapenveld (boekhandel Shalom) en Veessen (IJsselzicht). De stichting Recreatie Wapenveld komt de eer toe om recreatie en toerisme in een stroomversnelling te hebben gezet. Eerst in eigen dorp en daarna via het platform 'Wij zijn Heerde' gemeentelijk. Voor de komende periode staat een drietrapsraket op de lanceerbasis. Daarbij valt te denken aan het benoemen van een gebiedsmakelaar die voor de gemeenten Heerde en Hattem als aanjager, verbinder en adviseur in de sector aan het werk gaat. Dan valt te denken aan arrangementen, initiatieven en evenementen van organisaties en ondernemers. Voor de lange termijn toont ook de provincie belangstelling. De Stuurgroep Veluwekroon is geïnteresseerd, een afvaardiging van provinciale Staten komt in januari naar het gebied. Wij zijn Heerde werkt hierin samen met Rond Uit Hattem, de stichting Waterrijke Veluwe en de stichting Recreatie Wapenveld. Deze zij nsamen in gesprek met IVN over het aanbieden van de cursus Gastheer/gastvrouw van het landschap aan horeca- en recreatieondernemers en baliemedewerkers van de Toeristische Informatie Punten. Een persoonlijk verhaal vertellen over de eigen omgeving aan de recreant.

Cittaslow
Heerde als Cittaslowgemeente wortelt., hetgeen blijkt uit de toestroom van ambassadeurs. Via Visit Veluwe participeert men in bovenregionale, landelijke en internationale promotie van de Veluwe. Op de grote vakantiebeurzen in België en Duitsland neemt men Heerde daarin mee. Volgend jaar in het magazine To Inspire van Visit Veluwe een dubbele pagina over Cittaslowgemeente Heerde. In deze en andere magazines vindt promotie plaats van streekproducten. Verder wordt gewerkt aan verbetering van het knooppuntennet voor fietsers enkomen steeds meer klompenpaden tot stand, ook in de relatie Heerde-Hattem. De gemeente werkt aan een nota Verblijfsrecreatie. Wethouder Van der Stege bezoekt ondernemers en er is aandacht voor Vitale Vakantieparken. Er is aandacht voor diverse evenementen, gericht op natuur en milieu, zoals op 5 februari de Warme Truiendag. Dat is een pleidooi voor minder gebruik van de centrale verwarming. Verder onder meer in de Nacht van de nacht in oktober gaat het om energiebesparing en lichtvervuiling. Op 28 januari in Veessen worden ondernemers in IJsselzicht bijgepraat over de plannen van Wij zijn Veluwe. Op 25 februari gebeurt dat in Vrieze's Erfgoed voor medewerkers van de TIP's.

Tenslotte zijn er plannen voor een evenementenkalender, een gids voor Heerde en het opzetten van nieuwe evenementen. Vrijwilligers kunnen zich melden via info@wijzijnheerde.nl

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken