achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Toerclub Heerde: Springlevend!

Met mooi weer en veel deelnemersl is het wegseizoen van TC Heerde op 7 maart geopend. Zoals ook al op de onlangs gehouden ALV bleek is de TC Heerde springlevend

Op de onlangs gehouden ALV (Algemene Leden Vergadering) van de Toerclub Heerde merkte de voorzitter op dat we enerzijds onze fietssport serieus nemen, maar dat er anderzijds toch ook voldoende gelegenheid is voor de nodige ontspanning.

Serieuze aspecten

Kenmerken van de Toerclub Heerde zijn: een goede organisatie, diverse groepen die meer of minder  prestatiegericht zijn ingesteld. Een beleidsplan, dat rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing en individualisering. Maatschappelijke betrokkenheid, die onder meer blijkt uit het feit dat de Toerclub de inkomsten uit toertochten al sinds jaren gedeeltelijk ter beschikking stelt van organisaties zoals Stichting Leergeld en Stichting Schaapskooi Epe/Heerde. Zo zal op zaterdag 21 maart aanstaande wederom een cheque worden overhandigd aan het bestuur van de Stichting Schaapskooi Epe/Heerde. Eenvoudigweg omdat de Toerclub Heerde de doelstelling van de Stichting Schaapskooi, instandhouding van de schaapskudde, volledig onderschrijft.

De hiervoor genoemde toertochten genieten een grote belangstelling en trekken deelnemers aan uit heel Nederland. Op deze manier draagt de Toerclub actief bij aan “Heerde promotie”.

Voor de leden worden, vooral in de winterperiode, clinics georganiseerd, soms in samenwerking met zusterorganisaties zoals Cyclo Wezep '78. Deze clinics hebben als doel om de leden meer kennis en vaardigheden bij te brengen. Als zeer belangrijk wordt aangemerkt de regelmatig terugkerende clinic over veiligheid. Doel ervan is om de fietser te leren wat hij/zij allemaal kan doen of nalaten om tijdens de uitoefening van de sport de eigen veiligheid en die van anderen te vergroten.

Financieel staat de Toerclub Heerde er goed voor dank zij inkomsten uit leden contributies, toertochten en, niet in de laatste plaats, sponsorbijdragen. De Toerclub Heerde prijst zich gelukkig dat zij voor de komende jaren Boverhoff Sloopwerken BV, Veluws Rijwielhuis Dickhof BV, Oosterwolde en Jumbo Brinkman Heerde als sponsoren aan zich heeft weten te binden.

Ontspanning

Als ontspanning kan worden aangemerkt de traditionele openingsrit, die op 7 maart jongstleden heeft plaatsgehad en die geldt als de officiële start van het fietsseizoen. Deze openingsrit wordt ook wel genoemd de “ballentocht”, omdat de diverse groepen na afloop van de tocht weer samenkomen en de middag besluiten met de traditionele gehaktbal.

Ook de na de openingstocht weer startende, wekelijkse trainingstochten vragen de nodige inspanning, maar bieden zeker ook ontspanning.

Meer weten?

Fietsen in een groep vergt een juiste mix van concentratie en ontspanning. Het geeft heel veel voldoening. Keertje meefietsen? Zie www.tcheerde.nl voor meer informatie

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken