achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Interkerkelijke Pinksterdienst zondag 9 juni 2019

Op 1e Pinksterdag, zondag 9 juni 2019, bent u van harte welkom in de gezamenlijke dienst van de kerken van Heerde. Op deze dag vieren we dat de Heilige Geest is uitgestort op deze aarde. De dienst wordt gehouden in de Johanneskerk aan de Dorpsstraat in Heerde en begint om 19.00 uur.

Zoals elk jaar zullen twee predikanten in deze dienst voorgaan. Deze keer wordt de dienst geleid door ds. Cramer van de Verbindingskerk. Ds. Mulder van de Chr. Gereformeerde Kerk zal de meditatie verzorgen. Het thema is "De Heilige Geest ver”. Er is veel samenzang waarbij zoveel mogelijk gezongen wordt uit de liedbundels van de verschillende kerken. Deze keer hebben we gospelkoor Alemet uit Oene gevraagd om samen met ons Pinksterliederen te zingen.

De collecte tijdens deze dienst is bestemd voor Stichting Ibota Cleanwater uit Heerde. Deze stichting houdt zich bezig met het ontwikkelen van betrouwbare en goedkope drinkwaterfilters voor de Derde Wereld landen.

Deze mooie bijeenkomst is een initiatief van het Interkerkelijk Platform Heerde (IPH). Het IPH bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende kerken.

 

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken