achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Binnenkort:

Voltallig college B&W Heerde zet zich in voor NL Doet

Burgemeester en wethouders van Heerde steunen de actie NL Doet van harte. Omdat ze het belang van vrijwilligerswerk graag onder de aandacht willen brengen, doen ze zelf ook mee en verrichten vrijwilligerswerk. De hoop is dat dit meer mensen aanspoort om zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving.

De landelijke actie NL Doet vindt plaats op 11 en 12 maart. Deze vrijwilligersactie van het Oranje Fonds laat zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Maar ook laat de actie zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

Het college van B&W staat volledig achter deze actie. Daarom zullen de burgemeester en wethouders zich hier zelf ook voor inzetten. Op vrijdag en zaterdag gaan alle collegeleden vrijwilligerswerk verrichten. Met hun inzet kunnen ze degenen voor wie ze het doen veel plezier bezorgen.

Burgemeester en wethouders roepen iedereen op om dit voorbeeld te volgen. “Vrijwilligerswerk is erg waardevol voor de ander. Maar ook voor jezelf kun je er veel voldoening uit halen. Doen dus!” Inwoners van de gemeente Heerde, die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen zich melden bij De Plu, tel. 0578 699500 of info@depluheerde.nl.