achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Enthousiasme bij cursus Gastheer van het Landschap

De ruim twintig ondernemers uit Hattem, Wapenveld en Heerde hadden de primeur. Zij zijn de deelnemers aan de eerste cursus ‘Gastheer van het Landschap’ van het IVN in Gelderland.

Wethouder Jan Berkhoff van de gemeente Heerde trapte af. “U staat voor een boeiende cursus. Want u gaat ontdekken door welke oerkrachten het landschap hier is ontstaan en wat de mensen hebben gedaan om het in cultuur te brengen. Met die informatie kun je de trots op dit gebied over brengen op je gasten en ze zo wellicht verleiden tot een langer verblijf of een herhaalbezoek”, waren de woorden waarmee de Heerder wethouder de cursus opende. En na een tweetal boeiende inleidingen waren de deelnemers daar meer dan van overtuigd. “Ik heb genoten al is het soms complex’ en ‘Geweldig om je gebied zo te ontdekken’ waren enkele reacties na afloop van de eerste cursusmidddag. Bij de start kregen de deelnemers van cursusleider Stefanie Jansen namens het IVN een omvangrijke cursusmap uitgereikt. Met aansluitend de eerste les van Martijn Horst van Cultuurland Advies. Hij ging in op de ontstaansgeschiedenis van dit gebied vanaf de IJstijd. Hans Takke ging namens de Projectgroep Veluwekroon in op de grote provinciale projecten als Hoogwatergeul en Apeldoorns kanaal die uitgevoerd worden. De komende weken staan nog twee cursusmiddagen gepland en de afsluiting is op 21 maart met een werkdag in het gebied. En dat het ‘huiswerk’ met veel plezier gemaakt gaat worden, bleek wel uit de enthousiaste reacties.

Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
“We zitten op dezelfde vlieghoogte”. Die opmerking met een knipoog naar de discussie over vliegveld Lelystad, maakte wethouder Wolbert Meijer bij de ondertekening van een prestatiecontract met Wij zijn Heerde (WZH). Hij wilde er maar mee aangeven dat de toeristische organisatie en de gemeente duidelijk op één lijn zitten voor de verdere ontwikkeling.
Heerde steunt WK Inline skaten
Heerde steunt WK Inline skaten
Uit maar liefst zestig landen komen begin juli honderden sporters en hun begeleiders naar Heerde en Arnhem. De gemeente Heerde is er trots op dat het de Skeelerclub Oost-Veluwe gelukt is het WK Inline & Freestyle Skaten hierheen te halen.
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Vijf klassen van de CC de Noordgouw maakten deze week een uitgebreide veldexcursie door het gebied van de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Dit in het kader van een opdracht van het IVN en de gemeente Heerde om dit gebied aantrekkelijker te maken voor de (inter)nationale toerist.
Paasjubel in Heerde
Paasjubel in Heerde
Opnieuw Paasjubel in Heerde Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk Platform Heerde in de vroege ochtend van de 1e Paasdag (1 april 2018) de Paasjubel. Hierbij is traditioneel veel aandacht voor het zingen van bekende Paasliederen onder muzikale begeleiding. Ds. Mulder van de Christelijk gereformeerde Kerk in Heerde is bereid gevonden de verbindende teksten uit te spreken en daarnaast een korte meditatie te verzorgen. Plaats van handeling is het Dorpsplein in het centrum van Heerde. Aanvang 8:15 uur en einde uiterlijk om 9:00 uur. Een liturgie met daarop alle liederen wordt uitgedeeld. Op deze liturgie staan ook de aanvangstijden van de diensten in de diverse kerken vermeld. Het is inmiddels traditie dat de Paasjubel ongeacht de weersomstandigheden doorgaat. En … er koffie en thee. Hartelijk welkom allemaal.