achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Enthousiasme bij cursus Gastheer van het Landschap

De ruim twintig ondernemers uit Hattem, Wapenveld en Heerde hadden de primeur. Zij zijn de deelnemers aan de eerste cursus ‘Gastheer van het Landschap’ van het IVN in Gelderland.

Wethouder Jan Berkhoff van de gemeente Heerde trapte af. “U staat voor een boeiende cursus. Want u gaat ontdekken door welke oerkrachten het landschap hier is ontstaan en wat de mensen hebben gedaan om het in cultuur te brengen. Met die informatie kun je de trots op dit gebied over brengen op je gasten en ze zo wellicht verleiden tot een langer verblijf of een herhaalbezoek”, waren de woorden waarmee de Heerder wethouder de cursus opende. En na een tweetal boeiende inleidingen waren de deelnemers daar meer dan van overtuigd. “Ik heb genoten al is het soms complex’ en ‘Geweldig om je gebied zo te ontdekken’ waren enkele reacties na afloop van de eerste cursusmidddag. Bij de start kregen de deelnemers van cursusleider Stefanie Jansen namens het IVN een omvangrijke cursusmap uitgereikt. Met aansluitend de eerste les van Martijn Horst van Cultuurland Advies. Hij ging in op de ontstaansgeschiedenis van dit gebied vanaf de IJstijd. Hans Takke ging namens de Projectgroep Veluwekroon in op de grote provinciale projecten als Hoogwatergeul en Apeldoorns kanaal die uitgevoerd worden. De komende weken staan nog twee cursusmiddagen gepland en de afsluiting is op 21 maart met een werkdag in het gebied. En dat het ‘huiswerk’ met veel plezier gemaakt gaat worden, bleek wel uit de enthousiaste reacties.

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).