achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Enthousiasme bij cursus Gastheer van het Landschap

De ruim twintig ondernemers uit Hattem, Wapenveld en Heerde hadden de primeur. Zij zijn de deelnemers aan de eerste cursus ‘Gastheer van het Landschap’ van het IVN in Gelderland.

Wethouder Jan Berkhoff van de gemeente Heerde trapte af. “U staat voor een boeiende cursus. Want u gaat ontdekken door welke oerkrachten het landschap hier is ontstaan en wat de mensen hebben gedaan om het in cultuur te brengen. Met die informatie kun je de trots op dit gebied over brengen op je gasten en ze zo wellicht verleiden tot een langer verblijf of een herhaalbezoek”, waren de woorden waarmee de Heerder wethouder de cursus opende. En na een tweetal boeiende inleidingen waren de deelnemers daar meer dan van overtuigd. “Ik heb genoten al is het soms complex’ en ‘Geweldig om je gebied zo te ontdekken’ waren enkele reacties na afloop van de eerste cursusmidddag. Bij de start kregen de deelnemers van cursusleider Stefanie Jansen namens het IVN een omvangrijke cursusmap uitgereikt. Met aansluitend de eerste les van Martijn Horst van Cultuurland Advies. Hij ging in op de ontstaansgeschiedenis van dit gebied vanaf de IJstijd. Hans Takke ging namens de Projectgroep Veluwekroon in op de grote provinciale projecten als Hoogwatergeul en Apeldoorns kanaal die uitgevoerd worden. De komende weken staan nog twee cursusmiddagen gepland en de afsluiting is op 21 maart met een werkdag in het gebied. En dat het ‘huiswerk’ met veel plezier gemaakt gaat worden, bleek wel uit de enthousiaste reacties.