achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Ondernemersfonds Heerde stevige schil rond samenwerking

“Met het Ondernemersfonds willen we een stevige impuls geven als het gaat om de verbetering van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid in onze dorpen. De georganiseerde ondernemers zijn al binnen boord. De komende tijd gaan we onze plannen breder presenteren en op die bijeenkomsten is iedereen welkom”, aldus de uitnodiging van voorzitter Roelof Speckmann van het breed samengestelde bestuur van het Ondernemersfonds in oprichting.

Ondernemersfonds Heerde stevige schil rond samenwerking

Er zijn drie informatiebijeenkomsten gepland: maandag 24 september in De Heerd in Heerde, dinsdag 25 september opVrieze's Erfgoed in Wapenveld en op woensdag 26 september in MFC De Verbinding in Vorchten, telkens vanaf 20.00 uur. Het initiatief komt vanuit WijzijnHeerde. Dat ziet zich gesteld voor de vraag om voor de lange termijn te beschikken over financiële middelen. “In onze zoektocht kwamen we het fenomeen Ondernemersfonds tegen. Dat is al in meer dan 120 gemeenten succescol ingevoerd.”, vertelt Speckmann. Samen met Frank Drost startte Roelof gesprekken met de georganiseerde ondernemers. Die haakten al heel snel aan. In het bestuur van het fonds in oprichting zitten dan ook vertegenwoordigers van de Ondernemersverenigingen in Heerde, Wapenveld en Veessen, het Bedrijvencontact Heerde en de Heerder Ondernemers Klub. “Het wordt dan ook een fonds van, voor en door ondernemers”, legt Speckmann uit.

Opzet is dat het fonds gevuld gaat worden door een opslag op de OZB voor niet-woningen. Becijferd is dat bij een optimale uitvoering er jaarlijks zo'n 200.000 euro binnen kan komen. Een heffing via de OZB dus die door de gemeente geïnd wordt en als subsidie volledig teruggestort wordt in het fonds. De gemeente heeft over de besteding van de gelden geen enkele zeggenschap Uiteraard werken we natuurlijk wel samen”, benadrukt Speckmann.

“Uit de reacties van ondernemers blijkt nu al dat ze vooral blij zijn dat de samenwerking daadwerkelijk van de grond komt. Het Ondernemersfonds vormt een schil om en over alle partijen en kernen heen. En belangrijk is ook dat het probleem van de zogeheten free riders wordt opgelost”, vertelt Speckmann. Free riders zijn ondernemers die wel profiteren van de lusten maar geen bijdrage leveren aan de lasten bij de organisatie van activiteiten en evenementen. Door de heffing via de OZB moeten ze wel mee betalen.

Naast ondernemers streeft men ook naar het aanhaken door non-profit sector als het onderwijs, de zorg en maatschappelijke organisaties. “Samen kunnen we zo het woon-, werk- en ondernemersklimaat in de hele gemeente Heerde verbeteren. Je kunt kernen aantrekkelijker maken, grotere evenementen organiseren, toeristische activiteiten ontplooien, noem maar op. Ondernemers kunnen samen activiteiten ontplooien, de financiële middelen zijn er”, legt Speckmann uit. Die heel positief is over de maanden van voorbereiding. “Ondernemers zijn oprecht blij met de enorme kentering in de wil om samen te werken”. De komende maanden gaat men verder met de voorbereiding. Uiteindelijk zal de gemeenteraad zich in december uit moeten spreken over het plan om een Ondernemersfonds in te voeren. “Maar samen met de betrokken ondernemers staan we eigenlijk al te popelen om daadwerkelijk aan de slag te gaan”, aldus de enthousiaste voorzitter Roelof Speckmann.

 

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken