achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Lezingencyclus en excursie klooster Hulsbergen

De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) en bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed houden in juni een lezingencyclus waarbij verschillende facetten van het klooster St. Hiëonymus of Hulsbergen worden belicht. De serie wordt afgesloten met een excursie over het Kloosterpad en bezoek aan de locatie waar het klooster heeft gestaan. Die wordt afgesloten met een middeleeuwse maaltijd van soep en brood.

Met de lezingencyclus wil de SRW de aandacht vestigen op het belang van het klooster Hulsbergen (1407-1588) binnen de Moderne Devotie, voor de economische ontwikkeling en voor de waterbeheersing in het gebied. Terreinen waarop de bewoners van het fraterhuis een stempel hebben gedrukt.

De serie start dinsdag 12 juni met lezingen door Roderick Geerts van ADC ArcheoProjecten en Dennis Worst van Cultuurland Advies. Roderick gaat in op de resultaten van het archeologisch onderzoek in het gebied Hoogwatergeul en de prehistorische bewoning van het gebied. Dennis sluit daarop aan met een lezing over de landschappelijke ontwikkelingen en de middeleeuwse geschiedenis van het gebied zoals beschreven in de Landschapsbiografie Wapenveld.

Mariska van Beusichem is voorzitter van de stichting Thomas a Kempis en zij gaat op dinsdag 19 juni vertellen over de Moderne Devotie, de beweging waar het klooster Hulsbergen onderdeel van was. Het oudst bekend afschrift van het beroemde werk 'De navolging van Christus' van Thomas a Kempis is door de fraters van Hulsbergen uitgevoerd.

Evert de Jonge uit Emst komt op 26 juni naar Vrieze's Erfgoed. Hij publiceerde al verschillende verhalen over het klooster Hulsbergen en haar bewoners. Hij laat zijn licht schijnen over de mogelijke omvang van het klooster en haar betekenis voor de ontwikkeling van het gebied.

Zaterdagmorgen 30 juni volgt vanaf 10.00 uur de afsluitende bijeenkomst. Na een ontvangst wordt onder leiding van Bernard Bos en Jan Nitrauw een excursie gemaakt naar de kloosterlocatie via het Kloosterpad. Afsluitend wordt door Edith Westendorp een middeleeuwse maaltijd van soep en brood verzorgd.

De avondbijeenkomsten worden gehouden op bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld. Ze beginnen om 19.30 uur met een ontvangst en een bezichtiging van de expositie 'Het water de baas, een monnikenwerk rond Wapenveld' met tekeningen van Bernard Bos over het klooster en bodemvondsten die zijn gedaan. De kosten zijn 7,50 euro per lezing inclusief koffie/thee en de kosten voor de excursie inclusief maaltijd zijn 12,50 euro. Deelname aan alle activiteiten kost 27,50 euro per persoon. Opgeven vooraf is vereist en kan via info@vriezeserfgoed.nl of telefoon 06-15194780.

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken