achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Buurtbemiddeling start in gemeente Heerde en zoekt enthousiaste vrijwilligers

De kunst van Buurtbemiddeling is het goed luisteren naar beide buren

In de gemeente Heerde is met ingang van 1 april 2018 het project Buurtbemiddeling gestart. Voor de start van dit project hebben de heren H.J. Berkhoff, wethouder portefeuille Samenleving, H.J.H. van de Ven, directeur-bestuurder Triada en A. Evink, inspecteur van politie en mevrouw H. Schoonhoven, coördinator Buurtbemiddeling het convenant Buurtbemiddeling ondertekend. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten situaties met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen of stankoverlast. Zomaar enkele voorbeelden die de oorzaak kunnen zijn van irritatie tussen buren en/of buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid, de gezondheid en het leefplezier.

Zo werkt Buurtbemiddeling
De bemiddeling houdt in dat getrainde bemiddelaars naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, ze zijn neutraal. Ze helpen de partijen zelf een oplossing vinden. Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat de spanning te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Voor wie is Buurtbemiddeling bedoeld?
Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Heerde die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren of buurtgenoten. Om gebruik te kunnen maken van Buurtbemiddeling wordt alleen gevraagd mee te werken aan een werkbare oplossing, een oplossing waar beide buren zich in kunnen vinden.


  • Om het team van vrijwilligers uit te breiden is Buurtbemiddeling op zoek naar nieuwe vrijwilligers die goed kunnen luisteren, vragen kunnen stellen en door kunnen vragen en een positieve en optimistische benadering naar mensen hebben. Die eigen normen en waarden niet opdringen, zich niet van de wijs laten brengen door agressie of verbaal gedrag. Die goed open staan voor mensen en goed kunnen samenwerken. 

Buurtbemiddeling biedt de nieuwe vrijwilligers een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin actief een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van het dorp, een professionele training conflictbemiddeling waar u altijd wat aan heeft, zowel in het werk als bemiddelaar als privé. Verder bieden Buurtbemiddeling begeleiding en ondersteuning, steeds meer ervaring in luisteren, vragen stellen, gesprekken leiden, contact leggen en helpen herstellen van de communicatie. U werkt samen met gemotiveerde en ervaren buurtbemiddelaars. Interesse? Mail dan naar info@sb-support.nl.

Informatie over Buurtbemiddeling Heerde is te vinden op www.heerde.nl of www.triada.nl en binnenkort op website www.buurtbemiddelingheerde.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Hettie Schoonhoven, coördinator, telefoonnummer 06 83603862.

Foto: Nieuwsblad Schaapskooi

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken