achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Binnenkort:

Eerste kievitsei gevonden

Het eerste kievitsei in de gemeente Heerde is gevonden door de heer Bertus Draaijer. Het nestje met daarin één ei is gevonden op maandag 26 maart, op een akker aan de Ziebroekseweg. Bertus Draaijer is lid van de stichting Vrienden van Boerenland, die zich inzet voor biodiversiteit in agrarisch gebied. Het zoeken en markeren van kievitseieren helpt mee aan de weidevogelbescherming.

Vindersloon

De vondst van het eerste kievitsei was dit jaar wat later dan voorgaande jaren. Vorig jaar werd het eerste ei gevonden op 20 maart. De vinder heeft, zoals gebruikelijk, een kleine attentie ontvangen met een bos bloemen. Deze werden op de plek waar het nestje met het ei is gevonden overhandigd door loco-burgemeester Jan Berkhoff.

Traditie

Het zoeken van kievitseieren is een traditie die in de gemeente Heerde nog altijd leeft en past binnen de Cittaslow-gedachte, waar dergelijke tradities hoog worden gehouden.