achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Binnenkort:

Bach en Mattheus Passion op Studiekring Wapenveld.

Op woensdag 28 maart komt in de Hof van Cramer aan de Putterweg 2d te Wapenveld de studiekring 55+ bijeen. Voor de pauze wordt als gebruikelijk de actualiteit besproken. Daarbij zullen zeker de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen een prominente plaats gaan innemen. Ook zal het raadgevend referendum de aandacht kunnen krijgen. Het programma na de pauze zal worden gepresenteerd door Ds. H. Veldhuizen. Hij heeft als onderwerp Bach en de Mattheus Passion. Deze presentatie met dia’s zal rond elf uur aanvangen. Koffie en thee met iets erbij staan dan klaar en iedere belangstellende is van harte welkom.

Meer informatie over de diverse activiteiten van de Hof van Cramer vindt u op de website www.hofvancramer.nl