achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Recreatiesector wil handhaving stilte en rust

"Laagvliegende vliegtuigen vanaf Lelystad zijn een rampscenario voor de toeristische sector. Onze natuur met haar rust en ruimte zijn cruciaal voor de aantrekkelijkheid van het gebied. Wij vragen aan het college van b en w om zich aan onze zijde te scharen en de strijd aan te gaan"

Recreatiesector wil handhaving stilte en rust

Dat zei Annemieke Baumann bij de aanbieding van een brief namens dertig recreatieondernemers aan wethouder Wolbert Meijer van Heerde. En die schaarde zich meteen vierkant achter de recreatiesector van de gemeente Heerde. En hij niet alleen. Ook WijzijnHeerde liet bij monde van secretaris Jos Melenhorst weten zich vierkant achter de brief op te stellen. De basis voor de actie van de recreatieondernemers werd gelegd tijdens een netwerkbijeenkomst op de Nijensteen in Veessen. Daar kwam de vraag op wat te doen aan de dreigende verstoring van de rust door de vertrekkende vliegtuigen vanaf Lelystad. Daarop werden de recreatieondernemers uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Meijer. Vervolgens vormden Annemieke Baumann, Michael Waagenaar en Christie Hettenga een actiegroep. Die stelde een brief op waarop de recreatiesector zich unaniem achter dit schrijven schaarde. "De plannen voor Lelystad Airport met de aansluitende vliegroutes over Heerde zullen een dramatisch gevolg hebben voor de recreatie-economie en daarmee samenhangende lokale economie", aldus de briefschrijvers. Annemieke Baumann sprak de vrees uit dat vliegtuigen nog lager gaan vliegen dan 1800 meter, zelfs 1500 meter is volgens haar mogelijk. “Wij willen onze gasten verwennen maar als er dan gas wordt gegeven zijn de gevolgen desastreus en lopen we het risico dat de gasten na één nacht weer vertrekken. De ondernemers verwijzen daarbij naar een rapport van de Recron dat meldt dat op de Veluwe 289 miljoen euro wordt uitgegeven in de vakantietijd. De ondernemers vrezen een daling van inkomsten en een waardedaling voor hun bedrijven. Ook wijzen ze er op dat er sprake kan zijn van verstrekkende gevolgen voor de totale lokale economie.

Wethouder Meijer memoreerde dat de gemeente Heerde al in 2014 haar bezwaren kenbaar heeft gemaakt aan de toenmalige staatssecretaris. “Maar op die brief is nooit een reactie gekomen”, meldde de wethouder. Volgens hem heeft Heerde ook moeten knokken om van mede-bestuurders steun te krijgen. “Onze opstelling wekte nog wel eens weerstand op. Maar sinds deze zomer is de stemming omgeslagen”, aldus Meijer. Ook de gemeente Heerde heeft inmiddels weer een aantal brieven verzonden. “Onze raad is ook heel actief in het politieke circuit. Deze brief zal ik dan ook ter kennis brengen van de gemeenteraad met het advies deze door te sturen naar de Tweede Kamer”, beloofde wethouder Meijer.


 

Annemieke Baumann ondertekende in de schaapskooi de brief die vervolgens werd aangeboden aan wethouder Wolbert Meijer.

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken