achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Binnenkort:

Afscheid Cees Bol als voorzitter Wij zijn Heerde

Cees Bol neemt per 1 oktober afscheid als voorzitter van Wij zijn Heerde. Op het gemeentehuis van Heerde stond wethouder Wolbert Meijer stil bij dit afscheid tijdens het laatste overleg van de scheidende voorzitter met het gemeentebestuur.

Afscheid Cees Bol als voorzitter Wij zijn Heerde

Veessenaar Cees Bol is inmiddels verhuisd van Veessen naar Amsterdam en om die reden legt hij zijn functie neer. “Je vertrekt op een goed moment. De kar is in beweging en gaat ook de goede kant op”, concludeerde wethouder Meijer. Cees werd op verzoek van toenmalig wethouder Herman van der Stege in oktober 2014 voorzitter, tijdens een turbulente periode in het bestaan van WijzijnHeerde. Sindsdien is de stichting in stabiel vaarwater terecht gekomen en is een groot aantal ideeën en projecten gerealiseerd. Een belangrijk punt werd bereikt met het aanvaarden door de gemeenteraad van het Toeristisch Uitvoeringsplan 2017-2021. Hierin is ook geld vrijgemaakt voor professionele ondersteuning voor de vrijetijdseconomie in de gemeente Heerde. “Er ligt nu een heldere koers die door de raad en de maatschappelijke organisaties wordt omarmd”, aldus wethouder Meijer.

Cees Bol was een tevreden man. “Ruim tien jaar geleden stond de ontwikkeling van recreatie en toerisme nog in de kinderschoenen. Vervolgens moesten flinke hobbels genomen worden zoals het faillissement van het VBT. Maar in de gemeente Heerde is iedereen nu wel overtuigd van de nut en noodzaak. De sfeer is heel positief en het borrelt van ideeën en opvallende initiatieven”, aldus de scheidende voorzitter. Die beloofde zijn best te zullen doen om toeristen vanuit zijn nieuwe woonplaats Amsterdam richting dit gebied te sturen. Inmiddels is kennisgemaakt met enkele mensen die het bestuur van WijzijnHeerde willen komen versterken. Eind oktober zal duidelijk worden hoe de nieuwe bestuurssamenstelling eruit gaat zien.

Cees Bol (l), fervent vinoloog, kreeg uit handen van wethouder Wolbert Meijer een kistje wijn.