achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Afscheid Cees Bol als voorzitter Wij zijn Heerde

Cees Bol neemt per 1 oktober afscheid als voorzitter van Wij zijn Heerde. Op het gemeentehuis van Heerde stond wethouder Wolbert Meijer stil bij dit afscheid tijdens het laatste overleg van de scheidende voorzitter met het gemeentebestuur.

Afscheid Cees Bol als voorzitter Wij zijn Heerde

Veessenaar Cees Bol is inmiddels verhuisd van Veessen naar Amsterdam en om die reden legt hij zijn functie neer. “Je vertrekt op een goed moment. De kar is in beweging en gaat ook de goede kant op”, concludeerde wethouder Meijer. Cees werd op verzoek van toenmalig wethouder Herman van der Stege in oktober 2014 voorzitter, tijdens een turbulente periode in het bestaan van WijzijnHeerde. Sindsdien is de stichting in stabiel vaarwater terecht gekomen en is een groot aantal ideeën en projecten gerealiseerd. Een belangrijk punt werd bereikt met het aanvaarden door de gemeenteraad van het Toeristisch Uitvoeringsplan 2017-2021. Hierin is ook geld vrijgemaakt voor professionele ondersteuning voor de vrijetijdseconomie in de gemeente Heerde. “Er ligt nu een heldere koers die door de raad en de maatschappelijke organisaties wordt omarmd”, aldus wethouder Meijer.

Cees Bol was een tevreden man. “Ruim tien jaar geleden stond de ontwikkeling van recreatie en toerisme nog in de kinderschoenen. Vervolgens moesten flinke hobbels genomen worden zoals het faillissement van het VBT. Maar in de gemeente Heerde is iedereen nu wel overtuigd van de nut en noodzaak. De sfeer is heel positief en het borrelt van ideeën en opvallende initiatieven”, aldus de scheidende voorzitter. Die beloofde zijn best te zullen doen om toeristen vanuit zijn nieuwe woonplaats Amsterdam richting dit gebied te sturen. Inmiddels is kennisgemaakt met enkele mensen die het bestuur van WijzijnHeerde willen komen versterken. Eind oktober zal duidelijk worden hoe de nieuwe bestuurssamenstelling eruit gaat zien.

Cees Bol (l), fervent vinoloog, kreeg uit handen van wethouder Wolbert Meijer een kistje wijn.

Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
“We zitten op dezelfde vlieghoogte”. Die opmerking met een knipoog naar de discussie over vliegveld Lelystad, maakte wethouder Wolbert Meijer bij de ondertekening van een prestatiecontract met Wij zijn Heerde (WZH). Hij wilde er maar mee aangeven dat de toeristische organisatie en de gemeente duidelijk op één lijn zitten voor de verdere ontwikkeling.
Heerde steunt WK Inline skaten
Heerde steunt WK Inline skaten
Uit maar liefst zestig landen komen begin juli honderden sporters en hun begeleiders naar Heerde en Arnhem. De gemeente Heerde is er trots op dat het de Skeelerclub Oost-Veluwe gelukt is het WK Inline & Freestyle Skaten hierheen te halen.
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Vijf klassen van de CC de Noordgouw maakten deze week een uitgebreide veldexcursie door het gebied van de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Dit in het kader van een opdracht van het IVN en de gemeente Heerde om dit gebied aantrekkelijker te maken voor de (inter)nationale toerist.
Paasjubel in Heerde
Paasjubel in Heerde
Opnieuw Paasjubel in Heerde Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk Platform Heerde in de vroege ochtend van de 1e Paasdag (1 april 2018) de Paasjubel. Hierbij is traditioneel veel aandacht voor het zingen van bekende Paasliederen onder muzikale begeleiding. Ds. Mulder van de Christelijk gereformeerde Kerk in Heerde is bereid gevonden de verbindende teksten uit te spreken en daarnaast een korte meditatie te verzorgen. Plaats van handeling is het Dorpsplein in het centrum van Heerde. Aanvang 8:15 uur en einde uiterlijk om 9:00 uur. Een liturgie met daarop alle liederen wordt uitgedeeld. Op deze liturgie staan ook de aanvangstijden van de diensten in de diverse kerken vermeld. Het is inmiddels traditie dat de Paasjubel ongeacht de weersomstandigheden doorgaat. En … er koffie en thee. Hartelijk welkom allemaal.