achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Horecaconvenant bevordert ‘veilig uitgaan’ in Heerde

Met de ondertekening van het horecaconvenant werken de gemeente Heerde, de horeca en de politie samen om veilig uitgaan te bevorderen.

Het doel van het convenant is om overlast als gevolg van het uitgaansleven te voorkomen, dan wel te beperken. Nieuw in het convenant is de individuele horeca-ontzegging.

Het convenant werd op 12 juni ondertekend door burgemeester Pijnenburg, de teamchef van de politie, dhr Bijsterbosch, en de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hattem-Heerde, dhr. Fredriks.

Individuele horeca-ontzegging

Met de individuele horeca-ontzegging (iho) kan een horecaondernemer iemand de toegang tot zijn zaak weigeren, bijvoorbeeld omdat die de huisregels van de horecagelegenheid heeft overtreden. Wanneer die persoon dan toch binnenkomt, kan de ondernemer aangifte doen van huisvredebreuk. Op basis daarvan kan de politie een onderzoek instellen. De ondernemer zelf bepaalt de duur van de ontzegging en meldt dit schriftelijk aan de betreffende persoon. Ook de politie krijgt een afschrift van deze ontzegging.

Ruimere openingstijden

Horecaondernemers die deelnemen aan het convenant mogen ruimere openingstijden aanhouden. Op basis van de apv mogen ze tot 01.00 uur openblijven. Na ondertekening van het convenant kunnen ze de openingstijden verruimen tot 03.00 uur in het weekend en tot 02.00 uur op andere dagen.

Verschillende rollen

Elk van de partners die het convenant hebben ondertekend, heeft een eigen rol in de veiligheid in het uitgaansleven. De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale veiligheidsbeleid, horecaondernemers zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in en rond hun bedrijf (onder andere drankverstrekking aan 18+ en alertheid op drugs en wapens) en de politie richt zich op opsporing van strafbare feiten en houdt toezicht.

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken