achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Erepenning voor bewaker cultureel erfgoed

Herman Visser ontving op vrijdag 9 juni de Zilveren Erepenning van de gemeente Heerde. Dit gebeurde tijdens een reünie van de Dialectwârkgroep Heerde.

Erepenning voor bewaker cultureel erfgoed

De heer Visser ontving de Erepenning vanwege zijn grote verdiensten voor de gemeente Heerde, vooral voor het behoud van cultureel erfgoed. Bij de Erepenning hoort ook een vermelding in het ‘Ereboek der gemeente Heerde’.

Herman Visser heeft een grote rol gespeeld in de bewustwording van het belang van erfgoed in Heerde. Als voorzitter van Stichting Molenbezit Heerde heeft hij veel aandacht weten te krijgen voor de Mölle van Bats in Veessen en heeft hij een belangrijke rol gehad bij het ontwikkelen van Vrieze’s Erfgoed tot bezoekerscentrum. Zo heeft hij een grote rol gehad bij de overdracht van dit complex aan de Stichting Molenbezit. Ook is hij vast onderdeel van de vrijwilligersgroep van dit bezoekerscentrum.

Vanuit de stichting Vriendenkring 13 april 1945, waarvan hij ook medeoprichter is, vertelt hij jaarlijks aan grote groepen kinderen het verhaal over 13 april 1945, toen 12 mensen door de Duitsers werden gefusilleerd bij de Klementbrug. 

Verder speelde Herman Visser een belangrijke rol bij de Dialectwârkgroep Heerde). Hij was intensief betrokken bij het jaarlijks verzorgen van de dialectcursus “Uule, Wulle Zuule”. Veel (nieuwe) inwoners van Heerde hebben onder zijn leiding het dialect leren verstaan en spreken. Daarnaast hoorde bij de cursus een stuk lokale cultuurhistorie over gebruiken, streeknamen en gezegden. Verder heeft hij vanuit de dialectwârkgroep het Nieje Heerder woord`nboek samengesteld.

Bij de Johanneskerk in Heerde is hij nauw betrokken bij de instandhouding van de kerktoren en is hij een van de gidsen die aan talloze mensen het verhaal van de Hervormde kerk heeft verteld. Burgemeester Inez Pijnenburg wees vooral op de grote persoonlijke aandacht die Herman voor mensen heeft. "Jij inspireert mensen om je heen en stelt je heel dienstbaar en zorgsaam. Het dienen van de gemeenschap staat bij jou heel hoog in het vaandel", aldus de burgemeester. Die vervolgens de versierselen behorend bij de Erepenning uitreikte. Waarna de aanwezige gasten begeleid door Jan van Leeuwen op accordeon uit volle borst het Heerder volkslied zongen. 

 

Siberisch koude op Lammetjesdag
Siberisch koude op Lammetjesdag
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
“We zitten op dezelfde vlieghoogte”. Die opmerking met een knipoog naar de discussie over vliegveld Lelystad, maakte wethouder Wolbert Meijer bij de ondertekening van een prestatiecontract met Wij zijn Heerde (WZH). Hij wilde er maar mee aangeven dat de toeristische organisatie en de gemeente duidelijk op één lijn zitten voor de verdere ontwikkeling.
Heerde steunt WK Inline skaten
Heerde steunt WK Inline skaten
Uit maar liefst zestig landen komen begin juli honderden sporters en hun begeleiders naar Heerde en Arnhem. De gemeente Heerde is er trots op dat het de Skeelerclub Oost-Veluwe gelukt is het WK Inline & Freestyle Skaten hierheen te halen.
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Vijf klassen van de CC de Noordgouw maakten deze week een uitgebreide veldexcursie door het gebied van de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Dit in het kader van een opdracht van het IVN en de gemeente Heerde om dit gebied aantrekkelijker te maken voor de (inter)nationale toerist.
Paasjubel in Heerde
Paasjubel in Heerde
Opnieuw Paasjubel in Heerde Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk Platform Heerde in de vroege ochtend van de 1e Paasdag (1 april 2018) de Paasjubel. Hierbij is traditioneel veel aandacht voor het zingen van bekende Paasliederen onder muzikale begeleiding. Ds. Mulder van de Christelijk gereformeerde Kerk in Heerde is bereid gevonden de verbindende teksten uit te spreken en daarnaast een korte meditatie te verzorgen. Plaats van handeling is het Dorpsplein in het centrum van Heerde. Aanvang 8:15 uur en einde uiterlijk om 9:00 uur. Een liturgie met daarop alle liederen wordt uitgedeeld. Op deze liturgie staan ook de aanvangstijden van de diensten in de diverse kerken vermeld. Het is inmiddels traditie dat de Paasjubel ongeacht de weersomstandigheden doorgaat. En … er koffie en thee. Hartelijk welkom allemaal.