achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Muzieklessen voor ouder en kind

'Steeds vaker krijgen we de vraag van ouders of ze niet samen met hun kind op les kunnen komen. Gezellig en handig om het kind te begeleiden bij de muzieklessen.', vertelt Peter Witteveen, afdelingshoofd muziek. 'Het Cultuurplein Noord Veluwe biedt daarom ouders van kinderen, die wekelijks individuele muzieklessen volgen, nu de mogelijkheid om tijdens deze lessen te hospiteren.

Dit houdt in, dat de ouder tegelijkertijd met het kind de lessen volgt en de lesstof oefent op aanwijzing van de docent. Voorwaarde is, dat het kind wordt ingeschreven voor de wekelijkse lessen van 30 minuten tegen het daarvoor geldende tarief. Die 30 minuten zijn echt wel nodig om de geoefende muziek te laten horen, verbeteringen te oefenen en nieuwe lesstof op te krijgen.' Van de hospiterende ouder wordt een bijdrage gevraagd in de vorm van een hospiteertarief van € 181,50 inclusief btw. In het totaal komt dat neer op een bedrag van € 748,50 samen. De ouder participeert binnen de lestijd van het kind en krijgt dus niet afzonderlijk les! Via de website van Cultuurplein Noord Veluwe kunnen ouders en kinderen zich hiervoor samen inschrijven. Ga naar het tabblad 'muziek' en selecteer het instrument naar keuze. Klik vervolgens bij 'tarief' op de juiste lesvorm (ouder & kind) en meld je aan. U bent van harte welkom op www.cultuurpleinnoordveluwe.nl.

 

Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
“We zitten op dezelfde vlieghoogte”. Die opmerking met een knipoog naar de discussie over vliegveld Lelystad, maakte wethouder Wolbert Meijer bij de ondertekening van een prestatiecontract met Wij zijn Heerde (WZH). Hij wilde er maar mee aangeven dat de toeristische organisatie en de gemeente duidelijk op één lijn zitten voor de verdere ontwikkeling.
Heerde steunt WK Inline skaten
Heerde steunt WK Inline skaten
Uit maar liefst zestig landen komen begin juli honderden sporters en hun begeleiders naar Heerde en Arnhem. De gemeente Heerde is er trots op dat het de Skeelerclub Oost-Veluwe gelukt is het WK Inline & Freestyle Skaten hierheen te halen.
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Vijf klassen van de CC de Noordgouw maakten deze week een uitgebreide veldexcursie door het gebied van de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Dit in het kader van een opdracht van het IVN en de gemeente Heerde om dit gebied aantrekkelijker te maken voor de (inter)nationale toerist.
Paasjubel in Heerde
Paasjubel in Heerde
Opnieuw Paasjubel in Heerde Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk Platform Heerde in de vroege ochtend van de 1e Paasdag (1 april 2018) de Paasjubel. Hierbij is traditioneel veel aandacht voor het zingen van bekende Paasliederen onder muzikale begeleiding. Ds. Mulder van de Christelijk gereformeerde Kerk in Heerde is bereid gevonden de verbindende teksten uit te spreken en daarnaast een korte meditatie te verzorgen. Plaats van handeling is het Dorpsplein in het centrum van Heerde. Aanvang 8:15 uur en einde uiterlijk om 9:00 uur. Een liturgie met daarop alle liederen wordt uitgedeeld. Op deze liturgie staan ook de aanvangstijden van de diensten in de diverse kerken vermeld. Het is inmiddels traditie dat de Paasjubel ongeacht de weersomstandigheden doorgaat. En … er koffie en thee. Hartelijk welkom allemaal.