achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Muzieklessen voor ouder en kind

'Steeds vaker krijgen we de vraag van ouders of ze niet samen met hun kind op les kunnen komen. Gezellig en handig om het kind te begeleiden bij de muzieklessen.', vertelt Peter Witteveen, afdelingshoofd muziek. 'Het Cultuurplein Noord Veluwe biedt daarom ouders van kinderen, die wekelijks individuele muzieklessen volgen, nu de mogelijkheid om tijdens deze lessen te hospiteren.

Dit houdt in, dat de ouder tegelijkertijd met het kind de lessen volgt en de lesstof oefent op aanwijzing van de docent. Voorwaarde is, dat het kind wordt ingeschreven voor de wekelijkse lessen van 30 minuten tegen het daarvoor geldende tarief. Die 30 minuten zijn echt wel nodig om de geoefende muziek te laten horen, verbeteringen te oefenen en nieuwe lesstof op te krijgen.' Van de hospiterende ouder wordt een bijdrage gevraagd in de vorm van een hospiteertarief van € 181,50 inclusief btw. In het totaal komt dat neer op een bedrag van € 748,50 samen. De ouder participeert binnen de lestijd van het kind en krijgt dus niet afzonderlijk les! Via de website van Cultuurplein Noord Veluwe kunnen ouders en kinderen zich hiervoor samen inschrijven. Ga naar het tabblad 'muziek' en selecteer het instrument naar keuze. Klik vervolgens bij 'tarief' op de juiste lesvorm (ouder & kind) en meld je aan. U bent van harte welkom op www.cultuurpleinnoordveluwe.nl.