achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Toerisme Heerde hard toe aan professionele steun

Het is nu het moment om te starten met professionele ondersteuning van de toeristische sector in de gemeente Heerde. Anders gaat zowel bestuurlijk als ondernemend Heerde de boot missen in het proces om de Veluwe op 1 te krijgen.

Toerisme Heerde hard toe aan professionele steun

Dat is de waarschuwing van Cees Bol, voorzitter van WIJZIJNHEERDE en Roel Docter voorzitter van de Stichting Recreatie Wapenveld. Beide heren maken zich sinds 2008 hard voor de versterking van recreatie en toerisme. Om de ondernemers in de gemeente Heerde te laten profiteren van het toeristisch potentieel en daardoor de leefbaarheid van de kernen te vergroten, is professionele ondersteuning onontbeerlijk. “Als vrijwilligersorganisaties zijn wij echt aan het einde van onze mogelijkheden om burgerparticipatie vorm te geven. Komt die steun er niet, dan zullen ook wij onze keuzes moeten maken. Het begint dan teveel op het trekken aan een dood paard te lijken”, is hun boodschap. Zij wijzen er op dat Hattem en Epe in dat opzicht hun zaakjes wel op orde hebben. En dat terwijl de gemeente Heerde heel veel te bieden heeft. De enorm afwisselende natuur van het Veluwe massief en de IJsselvallei, het rijke historische erfgoed en cultuur zijn in ruime mate aanwezig. “De afgelopen jaren is daar een optimale infrastructuur bijgekomen dankzij de gebiedsontwikkeling van de Hattemer Poort, het Apeldoorns kanaal en de Hoogwatergeul. Fiets- en wandelpaden ontsluiten het gebied. Het is nu zaak om met activiteiten en arrangementen te gaan oogsten”, aldus Docter. En die oogst is best omvangrijk, heeft Cees Bol becijferd. De gemeente Heerde kampt al een aantal jaren met een teruglopend aantal overnachtingen. “Ondernemend Heerde haalt zo'n tien miljoen euro omzet uit de verblijfsrecreatie. Sinds 2013 is het aantal overnachtingen met vier procent gedaald, een omzetverlies van vier ton. Uit het Koopstroomonderzoek blijkt dat de kernen van Heerde bovendien maar weinig omzet uit de omliggende plaatsen halen”, aldus Bol.

De oplossing is volgens de beide heren het Hattem-model. “Rond Uit Hattem draait met enkele professionele mensen die een prima vrijwilligersorganisatie aansturen. Het wordt betaald uit een belastingheffing door de gemeente. Daardoor kunnen grote winkelketens en free riders ook niet ontsnappen, iedereen betaalt mee”, legt Cees Bol uit. De beide heren komen met hun noodkreet aan de vooravond van opnieuw een discussie in de gemeenteraad. In juni wordt een informatienota behandeld. Voorgesteld wordt om dit jaar 5.000 euro aan versterking van promotie te besteden en volgend jaar 10.000 euro. “Dat is pappen en nathouden. Willen we mee, dan moeten er echte keuzes gemaakt worden. Wij vinden dat het moment nu daar is. Ondernemers en vrijwillligers namen enthousiast deel aan de IVN-cursus Gastheer van het Landschap. Tijdens netwerkbijeenkomsten bespeuren we de bereidheid bij ondernemers om hun bijdrage te leveren. Er zijn gezamenlijke initiatieven van onderop zoals het Devotiefestival samen met Rond Uit Hattem en een nieuwe fietskaart samen met Hattem en Epe. Het is nu tijd om echt spijkers met koppen te slaan. Dwars door de crisisjaren heen hebben wij sinds 2008 veel bereikt. Maar we kunnen met onze organisaties niet meer brengen dan we op het ogenblik doen, de rek is er helemaal uit”, zo laten de eensgezinde voorzitters weten.

 

Mark van Meegdenburg (l) en wethouder Wolbert Meijer hebben de samenwerkingsovereenkomst voor 2017 en 2018 tussen de gemeente en WIJZIJNHEERDE vorige week ondertekend.

“Omdat Hij Leeft”
“Omdat Hij Leeft”
“Omdat Hij Leeft” is de titel van het concert van interkerkelijk gospelkoor ICHTHUS uit Heerde.
Siberisch koude op Lammetjesdag
Siberisch koude op Lammetjesdag
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
“We zitten op dezelfde vlieghoogte”. Die opmerking met een knipoog naar de discussie over vliegveld Lelystad, maakte wethouder Wolbert Meijer bij de ondertekening van een prestatiecontract met Wij zijn Heerde (WZH). Hij wilde er maar mee aangeven dat de toeristische organisatie en de gemeente duidelijk op één lijn zitten voor de verdere ontwikkeling.
Heerde steunt WK Inline skaten
Heerde steunt WK Inline skaten
Uit maar liefst zestig landen komen begin juli honderden sporters en hun begeleiders naar Heerde en Arnhem. De gemeente Heerde is er trots op dat het de Skeelerclub Oost-Veluwe gelukt is het WK Inline & Freestyle Skaten hierheen te halen.
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Vijf klassen van de CC de Noordgouw maakten deze week een uitgebreide veldexcursie door het gebied van de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Dit in het kader van een opdracht van het IVN en de gemeente Heerde om dit gebied aantrekkelijker te maken voor de (inter)nationale toerist.
Paasjubel in Heerde
Paasjubel in Heerde
Opnieuw Paasjubel in Heerde Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk Platform Heerde in de vroege ochtend van de 1e Paasdag (1 april 2018) de Paasjubel. Hierbij is traditioneel veel aandacht voor het zingen van bekende Paasliederen onder muzikale begeleiding. Ds. Mulder van de Christelijk gereformeerde Kerk in Heerde is bereid gevonden de verbindende teksten uit te spreken en daarnaast een korte meditatie te verzorgen. Plaats van handeling is het Dorpsplein in het centrum van Heerde. Aanvang 8:15 uur en einde uiterlijk om 9:00 uur. Een liturgie met daarop alle liederen wordt uitgedeeld. Op deze liturgie staan ook de aanvangstijden van de diensten in de diverse kerken vermeld. Het is inmiddels traditie dat de Paasjubel ongeacht de weersomstandigheden doorgaat. En … er koffie en thee. Hartelijk welkom allemaal.