achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Vier Koninklijke Onderscheidingen in Heerde

Vier inwoners hebben tijdens de lintjesregen in Heerde een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Inez Pijnenburg. In de trouwzaal van het gemeentehuis benoemde de burgemeester een vrouw en drie mannen namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Natuur
Adrie Hottinga zet zich al jaren lang in voor natuurbescherming en –beheer. Zo is hij al meer dan veertig jaar bestuurslid, ‘boegbeeld’ en vrijwilliger voor de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Hij is een fenomenale vogelkenner en deelt zijn kennis in de meeste brede zin. Via de KNNV Epe/Heerde maar ook bij landelijke verenigingen en stichtingen zoals Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek. Landelijk maakt hij zich verdienstelijk bij Vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland. En sinds de oprichting is hij actief voor de Vrienden van het Van Meurspark en de Van Meursweide.

Kerkelijk en maatschappelijk

Bij de Protestantse Gemeente in Heerde heeft Bert Kort een heel scala aan functies bekleed. Ook voor de Protestants Christelijke Ouderen Bond heeft hij bergen werk verzet. Zo heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de Bond.

Na zijn pensionering als directeur bij zorginstelling Hanzeheerd Brinkhoven in Heerde is hij daar intensief betrokken gebleven. Hij verzorgt de weekopeningen en -sluitingen en is betrokken bij verschillende activiteiten. Verder verricht hij ook mantelzorg aan mensen die hulp nodig hebben, binnen Hanzeheerd en daarbuiten.

In 2001 heeft de heer Kort zich intensief ingezet bij de MKZ-crisis.

 

Onderwijs en omroep

Jan Nederveen zet zijn talent als geluidstechnicus op diverse terreinen in. In Veessen bij de Hervormde Gemeente is hij de vaste geluidsman, naast alle andere taken die hij daar op zich heeft genomen. En bij de Lokale Omroep Radio 794 in Heerde was hij actief bij de oprichting en heeft hij vanaf de start een eigen muziekprogramma. Verder helpt hij bij verschillende programma’s en zet zich in voor de technische ondersteuning van diverse evenementen die jaarlijks plaatsvinden.

Na zijn pensionering als gedreven directeur van een kleine basisschool, geeft hij vrijwillig conversatielessen aan vluchtelingenstudenten op Hogeschool Windesheim in Zwolle en is taalcoach en begeleider bij Taal voor Leven in Heerde. Door zijn sociale inzet bekommert hij zich op vele vlakken om de cursisten, zowel op school als daarbuiten.

 

Cultuurgoed

Merklappen vormen een rode draad door het leven van Afke Wullink-Semplonius. Ze zet zich er al vele jaren voor in om het handwerken te stimuleren, promoten en als cultuurgoed te bewaren. Mevrouw Wullink is lid van de landelijke handwerkvereniging Merkwaardig en van 2009 tot 2015 was zij voorzitter en lid van het bestuur. In Heerde organiseert zij sociaal gerichte handwerkbijeenkomsten. Vrouwen van Nu (vroeger de Plattelandsvrouwen) hebben veel aan haar inzet te danken.

Bij de Heerder Historische Vereniging is zij gastvrouw en vrijwilliger bij verschillende exposities. Ook organiseert zij bij de vereniging verschillende tentoonstellingen in Villa Jacoba, De Heerd en andere locaties.

Buiten het handwerken zet zij zich ook in voor andere plaatselijke groepen. Bij plaatselijk Belang Marle was zij bestuurslid en voorzitter. En ze was medeoprichter en actief betrokken vrijwilliger bij de Stichting IJsselhoeven.

Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
“We zitten op dezelfde vlieghoogte”. Die opmerking met een knipoog naar de discussie over vliegveld Lelystad, maakte wethouder Wolbert Meijer bij de ondertekening van een prestatiecontract met Wij zijn Heerde (WZH). Hij wilde er maar mee aangeven dat de toeristische organisatie en de gemeente duidelijk op één lijn zitten voor de verdere ontwikkeling.
Heerde steunt WK Inline skaten
Heerde steunt WK Inline skaten
Uit maar liefst zestig landen komen begin juli honderden sporters en hun begeleiders naar Heerde en Arnhem. De gemeente Heerde is er trots op dat het de Skeelerclub Oost-Veluwe gelukt is het WK Inline & Freestyle Skaten hierheen te halen.
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Vijf klassen van de CC de Noordgouw maakten deze week een uitgebreide veldexcursie door het gebied van de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Dit in het kader van een opdracht van het IVN en de gemeente Heerde om dit gebied aantrekkelijker te maken voor de (inter)nationale toerist.
Paasjubel in Heerde
Paasjubel in Heerde
Opnieuw Paasjubel in Heerde Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk Platform Heerde in de vroege ochtend van de 1e Paasdag (1 april 2018) de Paasjubel. Hierbij is traditioneel veel aandacht voor het zingen van bekende Paasliederen onder muzikale begeleiding. Ds. Mulder van de Christelijk gereformeerde Kerk in Heerde is bereid gevonden de verbindende teksten uit te spreken en daarnaast een korte meditatie te verzorgen. Plaats van handeling is het Dorpsplein in het centrum van Heerde. Aanvang 8:15 uur en einde uiterlijk om 9:00 uur. Een liturgie met daarop alle liederen wordt uitgedeeld. Op deze liturgie staan ook de aanvangstijden van de diensten in de diverse kerken vermeld. Het is inmiddels traditie dat de Paasjubel ongeacht de weersomstandigheden doorgaat. En … er koffie en thee. Hartelijk welkom allemaal.