achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Binnenkort:

Veiligheid Tolbrug bij Veessen

De afdeling Heerde van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontvangt al geruime tijd meldingen van verontruste ouders uit Veessen en Vorchten omdat een onveilig gevoel is ontstaan door de summiere en soms zelfs geheel ontbrekende verlichting met name op en rond de nieuwe Tolbrug.

VVN laat dit weten in een brandbrief aan de gemeenteraad van Heerde. Deze staat op de agenda voor de vergadering van maandag 8 april. Volgens het schrijven is er sprake van een 'verkeerskundig en sociaal onveilige situatie' rond met name de Tolbrug, de oude IJsseldijk en de Kerkdijk. De VVN betreurt het dat zij niet is betrokken bij het maken van het verlichtingsplan voor het gebied. Haar advies zou zijn geweest om het gebied op innovatieve wijze te verlichten, dat wil zeggen laaggeplaatste verlichting waarbij rekening wordt gehouden met het milieu en de aanwezig fauna. Volgens de VVN is de kans groot dat voertuigen in de flauwe bocht van de overgang van de Tolbrug naar de IJsseldijk, van de dijk afrijden. Deze bocht is niet gemarkeerd en bovendien rijdt men in het donker. Fietsers moeten zowel op de Tolbrug als op het onderliggende fietspad, in het donker rijden. "Dit geeft, naast het aspect verkeersveiligheid, ook een groot gevoel van sociale onveiligheid. Men is immers niet te zien en dit geeft onrust bij ouders van schoolgaande kinderen", aldus de VVN.

In het gebied Hoogwatergeul wordt nog wel verlichting geplaatst. Het gaat dan om 36 lichtmasten op zonne-energie. Deze komen te staan op kruispunten en bij de op- en afrit van de nieuwe brug. Deze staan beschreven in een verlichtingsplan waarbij op sommige plekken bewust is gekozen voor donkere plekken in verband met flora en fauna. In de plan worden fietsers verwezen naar een nieuw dit voor jaar nieuw aan te leggen fietspad tussen de Stege en de Broekstraat in Heerde. Dit fietspad wordt in zijn geheel verlicht. Eerder dit jaar kwamen bewoners uit Veessen en langs de Kerkdijk ook al in actie tegen het ontbreken van verlichting langs de Bonenburgerlaan. De raad honoreerde toen de klachten door een motie aan te nemen die een verbetering beoogd. VVN Heerde komt nu met een aantal aanbevelingen. Naast de slimme, laaggeplaatste verlichting doet men de suggestie om de flauwe bocht van de Tolbrug naar de IJsseldijk te markeren met een meidoornhaag.

Verder doet men aan de gemeenteraad de aanbeveling om de situatie te monitoren en de bevindingen terug te koppelen. Dit omdat de VVN diverse meldingen heeft ontvangen rond het al dan niet verlenen van voorrang door fietsers aan gemotoriseerd verkeer en die conflictsituatie wil de VVN Heerde in beeld gebracht hebben.

Bron: Veluws Nieuws

Lees meer over de Tolbrug en de Hoogwatergeul Veessen - Wapenveld