achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Binnenkort:

Recreatiebedrijven willen samen optrekken

De recreatiebedrijven in de gemeente Heerde willen graag samen optrekken en periodiek overleg met de gemeente. Ook zijn ze bereid om financieel bij te dragen aan het verder uitbouwen van 'Wij zijn Heerde' als toeristische organisatie voor de gemeente Heerde.

Recreatiebedrijven willen samen optrekken

Dat bleek op een bijeenkomst die op initiatief van de gemeente werd belegd en waar enkele tientallen vertegenwoordigers van bedrijven aanwezig waren. Wethouder Wolbert Meijer heeft de afgelopen maanden keukentafelgesprekken gevoerd op de recreatiebedrijven. Dit in het kader van het project 'Vitale Vakantieparken'. Daarbij kwamen vragen aan de orde als 'Zijn we samen met de goede dingen bezig? maar ook of er toekomstperspectief op de bedrijven aanwezig is. Het initiatief van de gemeente Heerde werd door de ondernemers hoog gewaardeerd. In een drietal sessies gingen ze in gesprek met vertegenwoordigers van het project Vitale Vakantieparken, Wij zijn Heerde (WZH), Visit Veluwe en wethouder Wolbert Meijer. Belangrijk item in het gesprek waren de faciliteiten voor de fietsende vakantiegangers. Daaraan is grote behoefte, zo lieten de ondernemers weten. En die faciliteiten worden flink verbeterd. De komende maanden wordt ook in de gemeente Heerde het fietsknooppuntennetwerk vernieuwd. De nieuwe routes gaan ook door de kernen en het aantal fietskilometers in de gemeente Heerde is gestegen van 82 naar 118 kilometer. WZH komt binnenkort met een nieuwe fietskaart voor de hele Noord-Veluwe. Ook worden de bestaande routes 'Heel Heerde' en de Streekproductenroute opnieuw uitgegeven. Het Waterschap Vallei en Veluwe werkt in samenwerking met Vrieze's Erfgoed aan een nieuwe, 45 kilometer lange route. Deze bestrijkt het gebied van de Hoogwatergeul maar gaat ook langs beken en sprengen. Visit Veluwe maakte duidelijk welke nationale en internationale inspanningen worden gepleegd om ook de gemeente Heerde op de kaart te zetten. Daarbij is plaatselijk en per bedrijf nog een slag te winnen als het gaat om met name digitale vindbaarheid. En als gasten hier een keer zijn, is goed gastheerschap onontbeerlijk. Ondernemers lieten weten op dit onderdeel de professionele ondersteuning te missen. Iets waar men ook zelf een bijdrage aan wil leveren waarbij ook de vergelijking met de vroegere VVV meermalen over tafel ging. Wethouder Meijer kreeg na afloop de boodschap mee om een periodiek overleg vaker te organiseren. “Dit hoort bij het ondernemer zijn. Je hebt korte lijnen nodig om elkaar te vinden en samen te werken”, was daarbij de motivatie.