achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Binnenkort:

Kanaalconferentie uitgesteld

De maatschappelijke organisaties die vanavond - donderdagavond 19 januari -een Kanaalconferentie wilden houden, hebben besloten deze uit te stellen.

 Men wil eerst een uitspraak van Provinciale Staten afwachten over de toekomst van een bevaarbaar kanaal. Tot dat moment wordt ook deelname in verschillende overleggen, opgeschort. “De Stuurgroep Veluwekroon kan nu wel zeggen dat de kosten te hoog zijn maar volgens ons gaan Provinciale Staten daar over. Het beleid van PS is volgens ons nog steeds een bevaarbaar kanaal met beweegbare bruggen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota praten de Staten nog over het krediet van 3,1 miljoen voor de beweegbare bruggen. Die discussie willen we afwachten”, aldus woordvoerder Roel Docter. Volgens de betrokken organisaties is het formele beleid van Provinciale Staten nog steeds de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Ambitiedocument Veluwekroon. Die gaan uit van de drietrapsraket: varen naar Wapenveld, vervolgens de aanpak van de bruggen naar Heerde met een doorkijk naar Apeldoorn'”, aldus Docter. Die meldt dat men bewust de zaak niet op de spits wil drijven. “In een brief aan Provinciale Staten hebben wij al eerder aangegeven dat op dit dossier een sterke regisseur nodig is. Partijen zijn nu meer bezig de problemen bij elkaar op het bord te stapelen dan oplossingen te zoeken. We hopen dat Provinciale Staten deze gang van zaken kan doorbreken”, aldus Docter. Die het wel uitermate vreemd vindt de Stuurgroep Veluwekroon enkele dagen voor de Kanaalconferentie met dit bericht naar buiten komt. “Door onze inspanningen vanaf het aanbieden van de Petitieboot aan de raad van Heerde en de daarna gevoerde gesprekken, hadden wij de indruk dat de gemeenten Hattem en Heerde in beweging kwamen. Nu voert het Waterschap Vallei en Veluwe de kosten voor de bediening van de Hezenbergersluis op van de oorspronkelijke 25.000 euro naar 80.000 euro. Zo kun je elke ambitie onderuit halen”, laat Docter weten. Die verwacht dat Provinciale Staten het hier niet bij zullen laten. “Fractievoorzitter Pieter Plug van de provinciale ChristenUnie twitterde al dat hij opheldering wil. Die stap wachten we nu maar af”, aldus Docter.

De Kanaalconferentie was een initiatief van de Stichting Recreatie Wapenveld, de Ondernemersvereniging Wapenveld, de Dorpsraad Wapenveld en de Stichting Apeldoorns Kanaal. Voor de conferentie waren al ruim veertig aanmeldingen binnen van bestuurders uit de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en Apeldoorn, verschillende betrokken organisaties als de ANWB, het Watersportverbond, het Erfgoed Platform Apeldoorn, de Stichting Elektrisch Varen en de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig.