achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Velddag voor nieuw toeristisch product

Het gebied de Hattemerpoort werd vorige week druk bezocht door 115 leerlingen en hun docenten van De Noordgouw, Heerde. IVN Gelderland organiseerde een velddag als onderdeel van het project IVN Jongeren Adviesbureau. De jongeren verdiepen zich in hun eigen omgeving, om het verhaal van het gebied te vertellen én hiervoor een eigentijds, recreatief product te ontwikkelen.

 

Hattemerpoort in beeld

Gelegen tussen twee natuurgebieden – de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug – dient de Hattemerpoort als een ecologische verbindingszone, oftewel een gebied dat twee natuurgebieden verbindt. Dit is van belang voor allerlei dier- en plantensoorten, maar ook recreatief zeer interessant. Er vinden allerlei ontwikkelingen plaats in het gebied, zowel qua natuur door de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) als qua recreatie door de platforms Rond Uit Hattem en Wij Zijn Heerde. Om ook de jeugd te betrekken bij deze ontwikkelingen, heeft IVN Gelderland het project IVN Jongeren Adviesbureau in Heerde opgezet. In opdracht van GNMF en de recreatieplatforms ontwikkelen de jongeren een eigentijds, recreatief product voor de Hattemerpoort.

 

Het gebied in

Om de jongeren een goed beeld te laten krijgen van het gebied, organiseerde IVN Gelderland een velddag voor de leerlingen en hun docenten. Twaalf enthousiaste en bevlogen deskundigen waren aanwezig in het gebied, om te vertellen over hun expertise en ervaringen en om in gesprek te gaan met de leerlingen. Vanuit verschillende perspectieven werd de Hattemerpoort belicht door de opdrachtgevers, recreatieondernemers, ecologen, boswachters, boeren en weidevogelbeheerders. Leerlingen fietsten het gebied rond en verzamelden zo allerlei informatie voor hun onderzoek. De docenten reageerden positief en zullen de leerlingen ondersteunen in de laatste fase van het project.

 

Eindpresentatie

Op 15 december vindt de eindpresentatie plaats. Leerlingen presenteren dan hun product, onderbouwd met advies, voor opdrachtgevers en andere betrokkenen. Gedeputeerde Josan Meijers van Provincie Gelderland zal namens de stuurgroep Veluwekroon aanwezig zijn.

 

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken