achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Overeenstemming over Rivierfront Veessen

De overeenkomst voor de ontwikkeling van het Rivierfront Veessen is door alle deelnemers getekend. Dit betekent dat de plannen definitief door kunnen gaan.

Overeenstemming over Rivierfront Veessen

Er wordt hard aan gewerkt om het project in 2017 uit te kunnen voeren. Op 26 oktober kunnen de inwoners van Veessen, Wapenveld en andere geïnteresseerden de plannen bekijken tijdens een inloopbijeenkomst.

Plannen Rivierfront Veessen
In de afgelopen periode hebben de verschillende partijen (waaronder de gemeente Heerde, provincie Gelderland, IJsselzicht, IJsselhoeve, Geldersch Landschap, het waterschap) hard gewerkt aan een gezamenlijk plan voor Veessen, waarbij het Rivierfront wordt ontwikkeld tot een recreatieve rust- en pleisterplaats. Hierbij is ook een stichting van inwoners van Veessen nauw betrokken, die op vrijwillige basis de haven wil exploiteren.

Overeenkomst
Met alle partijen is nu definitief overeenstemming bereikt over zaken als de aankoop van gronden, het overnemen van de exploitatie van de haven, de manier waarop de haven in de toekomst wordt geëxploiteerd en over het uitvoeren van werkzaamheden om openbare voorzieningen in het gebied te realiseren.

Nu alle seinen op groen staan kan de voorbereidingsfase worden afgesloten en worden begonnen met de voorbereidingen op de aanbesteding en aansluitend de uitvoering. Uiterlijk eind 2017 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Inloopavond
Op 26 oktober houdt de gemeente Heerde een inloopavond voor iedereen die de plannen wil inzien. Op de plannen wordt ook een nadere toelichting gegeven. Het tijdstip en de locatie worden later bekend gemaakt.