achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Overeenstemming over Rivierfront Veessen

De overeenkomst voor de ontwikkeling van het Rivierfront Veessen is door alle deelnemers getekend. Dit betekent dat de plannen definitief door kunnen gaan.

Overeenstemming over Rivierfront Veessen

Er wordt hard aan gewerkt om het project in 2017 uit te kunnen voeren. Op 26 oktober kunnen de inwoners van Veessen, Wapenveld en andere geïnteresseerden de plannen bekijken tijdens een inloopbijeenkomst.

Plannen Rivierfront Veessen
In de afgelopen periode hebben de verschillende partijen (waaronder de gemeente Heerde, provincie Gelderland, IJsselzicht, IJsselhoeve, Geldersch Landschap, het waterschap) hard gewerkt aan een gezamenlijk plan voor Veessen, waarbij het Rivierfront wordt ontwikkeld tot een recreatieve rust- en pleisterplaats. Hierbij is ook een stichting van inwoners van Veessen nauw betrokken, die op vrijwillige basis de haven wil exploiteren.

Overeenkomst
Met alle partijen is nu definitief overeenstemming bereikt over zaken als de aankoop van gronden, het overnemen van de exploitatie van de haven, de manier waarop de haven in de toekomst wordt geëxploiteerd en over het uitvoeren van werkzaamheden om openbare voorzieningen in het gebied te realiseren.

Nu alle seinen op groen staan kan de voorbereidingsfase worden afgesloten en worden begonnen met de voorbereidingen op de aanbesteding en aansluitend de uitvoering. Uiterlijk eind 2017 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Inloopavond
Op 26 oktober houdt de gemeente Heerde een inloopavond voor iedereen die de plannen wil inzien. Op de plannen wordt ook een nadere toelichting gegeven. Het tijdstip en de locatie worden later bekend gemaakt.

Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
Vrijetijdseconomie krijgt aanjager
“We zitten op dezelfde vlieghoogte”. Die opmerking met een knipoog naar de discussie over vliegveld Lelystad, maakte wethouder Wolbert Meijer bij de ondertekening van een prestatiecontract met Wij zijn Heerde (WZH). Hij wilde er maar mee aangeven dat de toeristische organisatie en de gemeente duidelijk op één lijn zitten voor de verdere ontwikkeling.
Heerde steunt WK Inline skaten
Heerde steunt WK Inline skaten
Uit maar liefst zestig landen komen begin juli honderden sporters en hun begeleiders naar Heerde en Arnhem. De gemeente Heerde is er trots op dat het de Skeelerclub Oost-Veluwe gelukt is het WK Inline & Freestyle Skaten hierheen te halen.
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Grote belangstelling Duurzaamheidsmarkt Heerde
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Veldexcursie voor opdracht promotie Hoogwatergeul
Vijf klassen van de CC de Noordgouw maakten deze week een uitgebreide veldexcursie door het gebied van de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Dit in het kader van een opdracht van het IVN en de gemeente Heerde om dit gebied aantrekkelijker te maken voor de (inter)nationale toerist.
Paasjubel in Heerde
Paasjubel in Heerde
Opnieuw Paasjubel in Heerde Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk Platform Heerde in de vroege ochtend van de 1e Paasdag (1 april 2018) de Paasjubel. Hierbij is traditioneel veel aandacht voor het zingen van bekende Paasliederen onder muzikale begeleiding. Ds. Mulder van de Christelijk gereformeerde Kerk in Heerde is bereid gevonden de verbindende teksten uit te spreken en daarnaast een korte meditatie te verzorgen. Plaats van handeling is het Dorpsplein in het centrum van Heerde. Aanvang 8:15 uur en einde uiterlijk om 9:00 uur. Een liturgie met daarop alle liederen wordt uitgedeeld. Op deze liturgie staan ook de aanvangstijden van de diensten in de diverse kerken vermeld. Het is inmiddels traditie dat de Paasjubel ongeacht de weersomstandigheden doorgaat. En … er koffie en thee. Hartelijk welkom allemaal.