achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Overeenstemming over Rivierfront Veessen

De overeenkomst voor de ontwikkeling van het Rivierfront Veessen is door alle deelnemers getekend. Dit betekent dat de plannen definitief door kunnen gaan.

Overeenstemming over Rivierfront Veessen

Er wordt hard aan gewerkt om het project in 2017 uit te kunnen voeren. Op 26 oktober kunnen de inwoners van Veessen, Wapenveld en andere geïnteresseerden de plannen bekijken tijdens een inloopbijeenkomst.

Plannen Rivierfront Veessen
In de afgelopen periode hebben de verschillende partijen (waaronder de gemeente Heerde, provincie Gelderland, IJsselzicht, IJsselhoeve, Geldersch Landschap, het waterschap) hard gewerkt aan een gezamenlijk plan voor Veessen, waarbij het Rivierfront wordt ontwikkeld tot een recreatieve rust- en pleisterplaats. Hierbij is ook een stichting van inwoners van Veessen nauw betrokken, die op vrijwillige basis de haven wil exploiteren.

Overeenkomst
Met alle partijen is nu definitief overeenstemming bereikt over zaken als de aankoop van gronden, het overnemen van de exploitatie van de haven, de manier waarop de haven in de toekomst wordt geëxploiteerd en over het uitvoeren van werkzaamheden om openbare voorzieningen in het gebied te realiseren.

Nu alle seinen op groen staan kan de voorbereidingsfase worden afgesloten en worden begonnen met de voorbereidingen op de aanbesteding en aansluitend de uitvoering. Uiterlijk eind 2017 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Inloopavond
Op 26 oktober houdt de gemeente Heerde een inloopavond voor iedereen die de plannen wil inzien. Op de plannen wordt ook een nadere toelichting gegeven. Het tijdstip en de locatie worden later bekend gemaakt.

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken