achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Toeristische bestedingen lopen al jaren terug

De toeristische bestedingen in de gemeente Heerde lopen al een aantal jaren terug. Dat hangt samen met de landelijke trend van verminderde belangstelling voor vaste staanplaatsen op campings.

En dat is juist het belangrijkste onderdeel van de verblijfsrecreatie in de gemeente Heerde. Met steun van het provinciale project Vitale Vakantieparken, moeten ondernemers vernieuwend aan de slag. Dat betoogden zowel Cees Bol, voorzitter van WijzijnHeede als Bastiaan Overeem van VisitVeluwe. Beiden verzorgden een boeiende inleiding voor de gemeenteraad van Heerde. Cees Bol onderbouwde zijn stelling met cijfers. Aan de hand van de inkomsten toeristenbelasting van de gemeente Heerde, daalt het aantal overnachtingen sinds 2013 jaarlijks met circa 1% per jaar. Dat betekend dat de bestedingen elk jaar met circa 100.000 euro afnemen. "Sinds 2013 zijn de bestedingen van toeristen in de gemeente Heerde met circa 400.000 euro afgenomen", waren de alarmerende cijfers van Cees Bol. Het provinciale programma Vitale Vakantieparken probeert een omslag te bewerkstelligen. Daarvoor stelt de provincie enkele miljoenen beschikbaar. Wethouder Wolbert Meijer maakt nu een rondgang langs de recreatieparken in de gemeente Heerde om met de ondernemers de mogelijkheden tot een kwaliteitsimpuls te verkennen.

Ondersteuning
Cees Bol gaf ook aan dat er veel kansen laat liggen bij het in de markt zetten van de recreatieve mogelijkheden binnen de gemeente Heerde in de regio Zwolle en Apeldoorn. “Hier wreekt zich het gebrek aan professionele ondersteuning van onze vrijwilligersorganisatie en ondernemers”, betoogde Bol. Die de raad opriep om hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Hij verwees daarbij naar het model van Rond Uit Hattem. WIJZIJNHEERDE zelf is een actie gestart onder ondernemers om geld bijeen te brengen.

Arrangementen
Ook als het gaat om arrangementen is er door de ondernemers in de gemeente Heerde nog een wereld te winnen. Dit jaar zijn daarbij wel de eerste resultaten geboekt maar met ondersteuning is ook hier nog veel winst te behalen. Door de cursus 'Gastheer van het Landschap' van het IVN, hebben recreatie-ondernemers en medewerkers van de TIP's elkaar leren kennen en zijn er veelbelovende initiatieven ontstaan. Zo ontwikkelden Tapperij Teun, restaurant IJsselzicht en de Keet van Heerde samen een fietsroute in combinatie met een lekkere hap. Een succes want binnen zes weken werd de route meer dan tweehonderd keer verkocht. De aanwezigheid van boeiende arrangementen is voor de promotie van de gemeente Heerde via VisitVeluwe van essentieel belang. "Die kunnen we zowel landelijk als in Duitsland en Belgie in de markt zetten", aldus Bastiaan Overeem. De presentaties werden aan de raadsleden gegeven omdat de gemeente Heerde bezig is met een nieuwe toeristische Kadernota. De raadsleden waren vol lof over de beide presentaties die veel inzicht verschaften. De boodschap werd ook duidelijk begrepen: geen ingewikkelde nota maar vooral doen. "Hier kan ik wat mee, er zijn coalities te smeden", aldus wethouder Wolbert Meijer die aan de slag kan met de afronding van de nieuwe Kadernota 2017-2021.

Foto: diploma's IVN cursus gastheer van het landschap

Boeiende lezing over Het Vossenbroek
Het Vossenbroek is een heel bijzondere plek, dat bij een nadere beschouwing veel onverwachte zaken herbergt. Een moerassig, nat en laaggelegen stuk grond ten oosten van Epe. Het Vossenbroek wordt door de A50 in twee delen gesneden. Het ligt bovendien binnen de gemeentegrenzen van Epe en is eenvoudig te bereiken. Het kent een lange ontstaansgeschiedenis. Geologie, archeologie en bewoning door boeren, hebben dit intieme stukje landschap een gezicht gegeven, ook de bodem heeft z’n geheimen prijs gegeven. Vooral Fauna en flora hebben hun bijdrage geleverd. Tijdens de lezing dwaalt Bauke Terpstra virtueel door dit unieke natuurlandschap. Datum: 22 maart 2018 Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP. Epe. Aanvang: 20.00 uur Informatie: Yvonne Zeegers – secretaris@epe-heerde.knnv.nl Toegangsprijs € 3,--. Voor KNNV- en IVN leden gratis.
Basjkierenmonument in volksverhalen Cittaslow
Basjkierenmonument in volksverhalen Cittaslow
Met de plaatsing van het Basjkierenmonument in Veessen, begin dit jaar, kwam een belangrijk stukje geschiedenis weer in de schijnwerpers te staan. Het verhaal van die geschiedenis is nu ook vereeuwigd als één van de volksverhalen van de Cittaslow-gemeenten.
Film 'Wild' laat Veluwe in volle glorie zien
Film
​Wild – dat is de titel van de film die vanaf februari 2018 in de Nederlandse bioscopen draait. ‘Een spannende, ontroerende en ook grappige familiefilm die de Veluwe in haar volle glorie op het grote doek laat zien’, aldus de maker Luc Enting uit Ede.
Cadeau Inez Pijnenburg wijst weg naar Cittaslow
Cadeau Inez Pijnenburg wijst weg naar Cittaslow
Oud-burgemeester Inez Pijnenburg heeft, geholpen door haar opvolger Fred de Graaf, haar afscheidscadeau onthuld: een wegwijzer naar de overige Cittaslowgemeenten in Nederland.