achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Toeristische bestedingen lopen al jaren terug

De toeristische bestedingen in de gemeente Heerde lopen al een aantal jaren terug. Dat hangt samen met de landelijke trend van verminderde belangstelling voor vaste staanplaatsen op campings.

En dat is juist het belangrijkste onderdeel van de verblijfsrecreatie in de gemeente Heerde. Met steun van het provinciale project Vitale Vakantieparken, moeten ondernemers vernieuwend aan de slag. Dat betoogden zowel Cees Bol, voorzitter van WijzijnHeede als Bastiaan Overeem van VisitVeluwe. Beiden verzorgden een boeiende inleiding voor de gemeenteraad van Heerde. Cees Bol onderbouwde zijn stelling met cijfers. Aan de hand van de inkomsten toeristenbelasting van de gemeente Heerde, daalt het aantal overnachtingen sinds 2013 jaarlijks met circa 1% per jaar. Dat betekend dat de bestedingen elk jaar met circa 100.000 euro afnemen. "Sinds 2013 zijn de bestedingen van toeristen in de gemeente Heerde met circa 400.000 euro afgenomen", waren de alarmerende cijfers van Cees Bol. Het provinciale programma Vitale Vakantieparken probeert een omslag te bewerkstelligen. Daarvoor stelt de provincie enkele miljoenen beschikbaar. Wethouder Wolbert Meijer maakt nu een rondgang langs de recreatieparken in de gemeente Heerde om met de ondernemers de mogelijkheden tot een kwaliteitsimpuls te verkennen.

Ondersteuning
Cees Bol gaf ook aan dat er veel kansen laat liggen bij het in de markt zetten van de recreatieve mogelijkheden binnen de gemeente Heerde in de regio Zwolle en Apeldoorn. “Hier wreekt zich het gebrek aan professionele ondersteuning van onze vrijwilligersorganisatie en ondernemers”, betoogde Bol. Die de raad opriep om hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Hij verwees daarbij naar het model van Rond Uit Hattem. WIJZIJNHEERDE zelf is een actie gestart onder ondernemers om geld bijeen te brengen.

Arrangementen
Ook als het gaat om arrangementen is er door de ondernemers in de gemeente Heerde nog een wereld te winnen. Dit jaar zijn daarbij wel de eerste resultaten geboekt maar met ondersteuning is ook hier nog veel winst te behalen. Door de cursus 'Gastheer van het Landschap' van het IVN, hebben recreatie-ondernemers en medewerkers van de TIP's elkaar leren kennen en zijn er veelbelovende initiatieven ontstaan. Zo ontwikkelden Tapperij Teun, restaurant IJsselzicht en de Keet van Heerde samen een fietsroute in combinatie met een lekkere hap. Een succes want binnen zes weken werd de route meer dan tweehonderd keer verkocht. De aanwezigheid van boeiende arrangementen is voor de promotie van de gemeente Heerde via VisitVeluwe van essentieel belang. "Die kunnen we zowel landelijk als in Duitsland en Belgie in de markt zetten", aldus Bastiaan Overeem. De presentaties werden aan de raadsleden gegeven omdat de gemeente Heerde bezig is met een nieuwe toeristische Kadernota. De raadsleden waren vol lof over de beide presentaties die veel inzicht verschaften. De boodschap werd ook duidelijk begrepen: geen ingewikkelde nota maar vooral doen. "Hier kan ik wat mee, er zijn coalities te smeden", aldus wethouder Wolbert Meijer die aan de slag kan met de afronding van de nieuwe Kadernota 2017-2021.

Foto: diploma's IVN cursus gastheer van het landschap

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken