achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Sleutel bevaarbaar kanaal in handen gemeenteraad

Alleen als de gemeenteraad van Heerde het voorstel van het College van B en W op 3 oktober a.s. niet overneemt en de besluitvorming opschort tot er werkelijke aanbestedingsbedragen bekend zijn, dan kan in het voorjaar 2017 een zorgvuldig en overwogen besluit genomen worden over de aanpassing van twee bruggen in de gemeente.

Met de aanbesteding voor het beweegbaar maken van de Kloosterbrug en de Manenbergerbrug komen de kosten pas goed in beeld. Deze aanbesteding heeft nog steeds niet plaatsgevonden terwijl de provincie Gelderland daar wel drie miljoen beschikbaar heeft gesteld voor aanpassing van de bruggen tot in Wapenveld. Het is dan ook vreemd om nu al af te zien van de eerder overeengekomen ambitie om Wapenveld bereikbaar te maken voor kleine plezierjachten, boten van de zogenaamde BM-klasse.

Als de Raad van Heerde het voorstel van het College wel overneemt dan worden alle bestuurlijke beloftes en verwachtingen voor een begin van een bevaarbaar kanaal een verdwijnende stip op de horizon. Het is dan ook de vraag of de subsidie van 3,1 miljoen die de provincie Gelderland beschikbaar heeft gesteld om enkele bruggen beweegbaar te maken, opnieuw beschikbaar komt. Dat is de mening van de Stichting Apeldoorns kanaal die zich inzet voor een bevaarbaar kanaal.

De stichting is kritisch op het voorstel dat het College van B&W aan de gemeenteraad heeft verstrekt en heeft dit afgelopen maandagavond 19 september tijdens de commissievergadering kenbaar gemaakt. Er is geen sprake van een consistent beleid en de plannen die de bevolking zijn voorgehouden worden in een te vroeg stadium afgewaardeerd. Waarom?

Een toelichting op het waarom is op zijn plaats aldus de Stichting.

1 De kostenramingen te hoog

De kostenpost van € 25.000 per jaar voor nautisch beheer (baggeren en maaien van de bodem) voor Heerde worden genoemd in het raadsvoorstel. Maar ook staat er gelukkig dat die kosten niet aan de orde zijn bij een maximale vaarsnelheid van 6 km per uur. De Stichting Apeldoorns kanaal is van mening dat 6 km per uur de maximaal gewenste snelheid is op het Apeldoorns Kanaal. Deze kosten zijn daardoor voor Heerde niet aan de orde.

De kosten voor vaarwegbeheer (het bedienen van bruggen en sluis) kunnen laag gehouden worden door inzet van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook elders zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.

2 Er heeft nog geen aanbesteding plaatsgevonden

Er heeft, opvallend genoeg, nog steeds geen aanbesteding plaatsgevonden voor het beweegbaar maken van de Kloosterbrug en de Manenbergerbrug. Het is dan wat voorbarig en te vroeg om nu al maar liefst € 10.000 per brug aan jaarlijkse onderhoudskosten op te voeren. Immers deze kosten worden in hoge mate bepaald door de gekozen ontwerp en constructie.

Bij het raadplegen van een van de onderzoeksrapporten komt volgens de stichting een 60 % lager

bedrag naar voren. Waarom is dit hoge bedrag opgevoerd in het raadsvoorstel vraagt de

Stichting zich af. Het is dan totaal € 8.846 per jaar voor beide bruggen en geen € 20.000 zoals in het

Raadsvoorstel staat opgenomen.

3 Uitstel van besluitvorming is mogelijk

In de recent verschenen Najaarsnota van de provincie Gelderland staat ook dat alleen door aanbesteding duidelijk kan worden welke kosten per eigenaar noodzakelijk zijn.

Aangezien de inhoudelijke ambitie van de provincie nog steeds overeind staat wil men het bedrag van 3.1 miljoen voor de bruggen beschikbaar houden tot eind 2018. Het is dan ook vreemd om als gemeenteraad van Heerde nu al akkoord te gaan met verlaging van de ambitie.

Verder is in een overleg van twee bestuursleden van de Stichting met de wethouder van Hattem de uitspraak gedaan dat Hattem haar deel van de 3,1 miljoen (€ 408.000,-) voor de Hoenwaardse brug wel beschikbaar zou willen stellen aan de gemeente Heerde. Een uitspraak die de moeite waard is om na te gaan of dit inderdaad mogelijk is. Ook dit kan leiden tot extra mogelijkheden voor Heerde. Achtergrond hierbij is het feit dat de gemiddelde doorvaarthoogte van de Hoenwaardsebrug in de zomer nu al zodanig is dat zeker 80% van de pleziervaarten van de BM-klasse er al onder door kan.

4 Sloepenvariant geen alternatief voor de plezierjachten

De nu voorgestelde doorvaarthoogte van 1.30 meter is bedoeld om doorvaart te verlenen aan kleine sloepen en soortgelijke vaartuigen (dag bootjes). In de haven van Hattem liggen er een paar maar de IJssel is voor dit soort bootjes een te grote barrière volgens de stichting. Dat betekent dat er een schijnoplossing aan bevaarbaarheid wordt voorgehouden met als belofte dat de ambitie voor de BM- klasse blijft maar dan als stip op de horizon. Een verdwijnende stip, niet op maar achter de horizon, volgens de stichting. Plezierjachten van de BM-klasse kunnen daarentegen uit heel Noordwest-Europa verwacht worden en bevorderen het toerisme voor de Veluwe. Er ontstaat dan pas echte reuring aldus de stichting. Als de bruggen niet beweegbaar worden gemaakt, zullen de reeds gerealiseerde nieuwe aanlegplaatsen in Wapenveld niet bereikbaar zijn voor de recreatietoervaart en er dus nutteloos bij liggen.

Verzoek

Het verzoek van de Stichting Apeldoorns kanaal aan de nu aan zet zijnde gemeenteraad van Heerde is dan om nog geen onomkeerbaar besluit te nemen en het college te verzoeken zo spoedig mogelijk de aanbesteding voor het beweegbaar maken van twee bruggen te starten. Verder het college opdracht te geven om met een voorstel te komen voor vaarwegbeheer met inzet van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 

Voor meer informatie zie http://www.apeldoornskanaal.com

Laatste lezing en excursie klooster Hulsbergen
Laatste lezing en excursie klooster Hulsbergen
Evert de Jonge uit Emst houdt dinsdag 26 juni de laatste van een serie lezingen over het klooster Hulsbergen. De afsluiting van de lezingencyclus is zaterdagmorgen 30 juni met een excursie naar de locatie via een wandeling over het Kloosterpad. Die kan worden afgesloten met deelname aan het 'Culineeren' van Edith Westendorp.
Heerde in de schijnwerpers tijdens WK Inline Skaten
Heerde in de schijnwerpers tijdens WK Inline Skaten
Maandenlang is er gewerkt aan alle voorbereidingen en de komende week is het dan zo ver. Het WK Inline-skaten komt voor het eerst naar Nederland. Deelnemers uit ruim 50 landen komen strijden om de medailles op de piste in Heerde en binnenstad in Arnhem van 1 t/m 8 juli. In de week voorafgaand trainen de toppers van over de gehele wereld al op de snelle baan aan de Kommerseweg. Ga gerust eens kijken, tijdens de de trainingen is de toegang gratis.
Derde seizoen voor de Horecafietsroute
Derde seizoen voor de Horecafietsroute
Horecabedrijven in Hattem, Wapenveld, Veessen en Heerde bieden fietsliefhebbers een Horecafietsroute met een culinaire omlijsting aan. De fietsroute is gratis maar een voucher van € 17,50 biedt de deelnemers koffie met wat lekkers, een lunch met soep en brood en een lekkere daghap bij de vier deelnemende horeca ondernemers.
Zuivelmuseum Erve IJzerman elke zaterdag open
Zuivelmuseum Erve IJzerman elke zaterdag open
Het zuivelmuseum Erve IJzerman 'in wording' is tot en met zaterdag 1 september elke zaterdag geopend voor het publiek. Van 10.00 tot 17.00 uur kan men aan de hand van een wegwijsfolder ronddwalen door de immense boerderij.
WK zeis maaien op de Padd'ndag
WK zeis maaien op de Padd
Op 1 september 2018 wordt, in combinatie met de Padd'ndag, voor de 2e keer het Wapenvelds kampioenschap grasmaaien met de zeis gehouden. Begin augustus wordt alvast een oefenavond gehouden om twijfelaars over de streep te trekken en de ‘spelregels’ uit te leggen
Startmoment Zuivelmuseum Erve IJzerman 'in wording'
Startmoment Zuivelmuseum Erve IJzerman
De stichtingen Erve IJzerman en De Melkmaten stellen vanaf zaterdag 16 juni de boerderij Erve Ijzrman elke zaterdag tot half september van 10.00 tot 17.00 uur open voor het publiek. Dat kan dan de opbouw van het 'zuivelmuseum in wording' op de voet volgen.
Buikschuifbaan tijdens nationale Buitenspeeldag en zomervakantie
Buikschuifbaan tijdens nationale Buitenspeeldag en zomervakantie
Meester Dennis staat op 13 juni van 13.00 - 15.00 uur samen met stagiairs en vrijwilligers van jongerencentrum het Honk op de van Meursweide in Heerde met de buikschuifbaan!
Succesvolle gedichtenbundel Hoogwatergeul opnieuw uitgebracht
Succesvolle gedichtenbundel Hoogwatergeul opnieuw uitgebracht
Gert van de Bospoort brengt zijn bundel Dichter bij de Hoogwatergeul opnieuw uit met fietsroutekaart.