achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Cultureel Centrum Heerde stopt

Stichting Cultureel Centrum Heerde heeft besloten de stichting op te heffen per 2017-2018.

Cultureel Centrum Heerde stopt

De nieuwbouw van de Heerd heeft met zich meegebracht dat er in de organisatiestructuur veel heeft moeten veranderen. In het verlengde daarvan heeft het bestuur tot opheffing besloten. De verantwoordelijkheden met betrekking tot het organiseren van culturele voorstellingen wordt hierbij neergelegd bij de eerstverantwoordelijken, te weten de gemeente Heerde en het bestuur van De Heerd.

Gedurende meer dan 40 jaar hebben vele Heerdenaren die zich betrokken voelden bij cultuur en theater zich ingezet voor het tot stand brengen van mooie en aantrekkelijke programma’s in het Dorpshuis.

Zolang het bestuur van het CCH verantwoordelijk blijft, heeft het de intentie om de programmering en de kaartverkoop te laten verlopen zoals u het afgelopen seizoen gewend was.

We willen alle bovengenoemde personen en de mensen die in de loop van de jaren onze voorstellingen hebben bezocht heel hartelijk danken en uitnodigen vooral ons mooie nieuwe theater te blijven bezoeken.