achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Tussenvonnis over Horsthoekschool

In het geschil tussen de gemeente Heerde en de Stichting Proo over de Horsthoekschool heeft de rechtbank op 4 mei een tussenvonnis gewezen. Daarbij heeft de gemeente gelijk gekregen, wat betekent dat zij op grond van het privaatrecht mag handelen

De gemeente heeft via het privaatrecht van de Stichting Proo gevorderd, dat zij de afspraken over de overgang van de Horsthoekschool naar De Heerd na moet komen. De Stichting Proo is echter van mening dat dit niet kan via het privaatrecht en de overgang alleen bewerkstelligd kan worden op grond van de Wet Primair Onderwijs. De rechtbank heeft Stichting Proo op dat punt in het ongelijk gesteld.

Vervolg procedure
Om de procedure verder te vervolgen heeft de rechtbank nadere gegevens gevraagd. Ook wil de rechtbank een lijst met eventueel te horen getuigen. Wanneer die gegevens binnen zijn, wordt de procedure voortgezet. 

Belang kinderen
De gemeente heeft vertrouwen in een positieve afloop van die procedure. Ze gaat er van uit dat, zolang de gerechtelijke procedures nog lopen, er niets verandert aan de huidige situatie. Dat is in het belang van goed onderwijs en in het belang van de kinderen.