achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Het project Veessen - Wapenveld is onderdeel van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier. Dit programma is ervoor bedoeld om de veiligheid langs de grote rivieren te vergroten. Het is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoogwatergeul
De hoogwatergeul is een acht kilometer lange geul tussen Veessen en Wapenveld. De geul wordt gevormd door twee dijken, die tijdens hoogwater vollopen. Met de aanleg van de hoogwatergeul kan een grotere hoeveelheid water sneller worden afgevoerd, waarmee de hoogwaterstand met 71 centimeter kan worden verlaagd. Aan de hoogwatergeul is ook een gebiedsontwikkeling gekoppeld. In 2016 moet de hoogwatergeul klaar zijn.

   Fiets- en autoroute hoogwatergeul

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken