achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow
Do 20 juni

Studiekring 50+ Heerde zoekt belangstellenden

Studiekring Heerde heeft plaats voor een aantal 50+, zowel mannen als vrouwen, die er plezier in hebben om geestelijk actief te zijn+samenwerken in een groep.

Studiekring voor 50-plussers Heerde nodigt belangstellenden uit

 

Studiekring Heerde heeft nog plaats voor een aantal 50-plussers, zowel mannen als vrouwen, die er plezier in hebben om geestelijk actief te zijn en samen willen werken in een groep. Mensen die er bovendien voldoening aan beleven om zelfwerkzaam en zinvol bezig te zijn. Laat je echter niet afschrikken door het woord “studie”. Wij bespreken zelfgekozen onder­werpen, die we toetsen aan eigen ervaring en inzicht. Die onderwerpen hebben vaak betrek­king op de actualiteit, kennis en ervaring, die je met anderen wilt delen. We blijven zo op een plezierige manier op de hoogte van allerlei ontwikkelingen. De studiekring kenmerkt zich door eigen inbreng, respect voor elkaars inzichten en interessante gedachtewisseling. Daar­naast draagt zij bij aan een uitbreiding van jouw sociale contacten.

De kring komt eenmaal per 2 weken van 14.00-16.00 uur op donderdagmiddag bij elkaar in een ruimte bij Hanzeheerd Brinkhoven. Als je belangstelling hebt kun je vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 20 juni 2019.

Hiervoor kun je je aanmelden bij onze contactpersoon, de heer H. van Geelen, tel. 06‑11742942, of via e-mail: heerde@studiekringen50plus.nl.

De studiekring is aangesloten bij het landelijk platform studiekringen50plus.

Uitgebreide informatie vind je op de website van het platform: www.studiekringen50plus.nl

Brinkhoven 1, Heerde

Aanvang: 11:47 uur